Stanowiska OPOS 2020

Stanowiska OPOS przyjęte w roku 2020:

Stanowisko OPOS w sprawie stworzenia systemu awaryjnej obsługi pacjentów na wypadek konieczności zamknięcia placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) z powodu epidemii COVID-19

- przyjęte 12 października 2020 r. (podczas zdalnego spotkania Zarządów OPOS):

1. Stanowisko OPOS w sprawie przejazdów kolejowych na drogach gruntowych i drogach leśnych;
2. Stanowisko OPOS w sprawie oczekiwanej reformy systemu finansowania i organizacji oświaty;
3. Stanowisko OPOS w sprawie projektu ustawy z dnia 12 sierpnia 2020 r. „o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy”;
4. Stanowisko OPOS w sprawie uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz innych ustaw z dnia 24 września 2020 roku (nr w wykazie prac UC57);
5. Stanowisko OPOS w sprawie senackiego projektu ustawy z dnia 30 września 2020 roku (nr druku 221) o zmianie ustawy prawo o aktach stanu cywilnego;

6. Stanowisko OPOS w sprawie zablokowania przez Ministra Cyfryzacji możliwości drukowania projektów protokołów uznań w rejestrze uznań przez pracowników urzędów stanu cywilnego;
7. Stanowisko OPOS w sprawie utworzenia w rejestrze stanu cywilnego funkcji drukowania części karty zgonu przeznaczonej dla administracji cmentarza po rejestracji aktu zgonu;
8. Stanowisko OPOS w sprawie systemu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru.

 

- przyjęte 30 czerwca 2020 r. (podczas posiedzenia Zarządów w Gdańsku)

- przyjęte w dn. 27 maja 2020 r. (podczas zdalnego spotkania Zarządów OPOS):

1.Stanowisko OPOS w sprawie pogarszającej się sytuacji finansowej samorządów lokalnych w kontekście skutków pandemii kononawirusa;
2. Stanowisko OPOS w sprawie Samorządowej tarczy antykryzysowej w obszarze oświaty;
3. Stanowisko OPOS w sprawie problemów związanych z szacowaniem szkód wywołanych suszą;
4. Stanowisko OPOS w sprawie realizacji Funduszu Sołeckiego w czasie COVID-19;
5. Stanowisko OPOS w sprawie wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych w procesach rejestracji stanu cywilnego w czasie COVID-19;
6. Apel z okazji 30-lecia restytucji Samorządu Terytorialnego w Polsce.

Polecamy
Współpracujemy