Stanowiska OPOS 2021

Stanowiska OPOS przyjęte w roku 2021:

- przyjęte 18 listopada 2021 r. (podczas spotkania Zarządów w Lublinie)

1. Stanowisko OPOS w sprawie współpracy strony rządowej i samorządowej w procesie legislacyjnym;
2. Stanowisko OPOS w sprawie kierunków reformy planowania przestrzennego zapowiedzianej w ramach Krajowego Planu Odbudowy;
3. Stanowisko OPOS w sprawie ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4. Stanowisko OPOS w sprawie planowanych zmian w systemie rozliczeń prosumentów wytwarzających energię z instalacji fotowoltaicznych w kontekście realizacji przez samorządy projektów współfinansowanych ze źródeł UE;
5. Stanowisko OPOS w sprawie uproszczenia lub rezygnacji z procedur związanych z tworzeniem i aktualizacją dokumentacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK);
6. Stanowisko OPOS w sprawie infrastruktury teleinformatycznej wykorzystywanej w gminach do realizacji zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich;
7. Stanowisko OPOS w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy prawo o aktach stanu cywilnego EW-020-633/21;
8. Stanowisko OPOS w sprawie zmian legislacyjnych przepisów ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego;

- przyjęte 14 czerwca 2021 r. (podczas spotkania Zarządów w Katowicach).

1. Stanowisko OPOS w sprawie opinii do projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej;
2. Stanowisko OPOS w sprawie przewidywanych konsekwencji dla budżetów JST w następstwie przyjęcia rządowego pakietu rozwiązań legislacyjnych pn. POLSKI ŁAD;
3. Stanowisko OPOS w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w sposób pozwalający na wywłaszczenie nieruchomości pod budowę tras rowerowych, tzw. ZRID;
4. Stanowisko OPOS w sprawie wydłużenia okresu na dostosowanie obiektów użyteczności publicznej osobom ze szczególnymi potrzebami.

- przyjęte 14 kwietnia 2021 r. (w trybie obiegowym)

1. Stanowisko OPOS w sprawie potrzeby zmiany przepisów ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

- przyjęte 8 kwietnia 2021 r. (w trybie obiegowym)

1. Stanowisko OPOS w sprawie budowy kanałów technologicznych przy drogach publicznych.

- przyjęte 5 marca 2021 r. (podczas zdalnego spotkania Zarządów OPOS)

1. Stanowisko OPOS w sprawie przygotowywanej przez Ministerstwo Zdrowia centralizacji szpitali;
2. Stanowisko OPOS w sprawie przyszłości rozwoju obszarów wiejskich w Polsce po 2023 r.;
3. Stanowisko OPOS w sprawie projektu ustawy – o dokumentach paszportowych (UD180) wersja z dnia 29.01.2021;
4. Stanowisko OPOS w sprawie koncepcji odmiejscowienia rejestracji aktów zgonu zgłoszonej przez Związek Gmin Wiejskich RP (pismo z dnia 16.12.2020 r.) oraz odpowiedzi MSWiA nr pisma DSO-WSC-6000-8-1 (5) z dnia 01.02.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy