Mikroplanowanie miejskie

Mikroplanowanie miejskie - metoda wspomagająca zarządzanie rozwojem przestrzennym miast

Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Towarzystwem Urbanistów oddział Katowice od 2016 r., przy zaangażowaniu wybranych miast województwa śląskiego, realizuje przedsięwzięcie pn. Mikroprzestrzenie miejskie - metoda wspomagająca zarządzanie rozwojem przestrzennym miast.

Celami przedsięwzięcia są:

  • pomoc miastom województwa śląskiego w wypracowaniu koncepcji projektowych i organizacyjnych zagospodarowania wybranych „trudnych” mikroprzestrzeni w mieście;
  • rozwój i upowszechnienie projektowania mikroprzestrzeni miejskich
  • w praktyce działania samorządów terytorialnych;
  • kształtowanie i doskonalenie umiejętności interdyscyplinarnych zespołów, zajmujących się projektowaniem mikroprzestrzeni miejskich;
  • propagowanie mikroplanowania, jako metody z silnym komponentem społecznym i ekonomicznym wspomagającej zarządzanie rozwojem przestrzennym obszarów zurbanizowanych;
  • wzrost świadomości przestrzennej mieszkańców, ich odpowiedzialności za kształt przestrzeni i zaangażowania w procesy jego przekształcania.

Pilotaż Mikroplanowania - 2016 r.

W ramach zrealizowanego pilotażu interdyscyplinarne zespoły projektowe składające się z doświadczonych ekspertów oraz studentów uczelni wyższych z województwa śląskiego pracowały nad koncepcjami organizacyjno-projektowymi dot. niewielkich przestrzeni w czterech miastach: Jastrzębiu-Zdroju, Siemianowicach Śląskich, Rudzie Śląskiej oraz Żorach. W konkursie przeprowadzonym na zakończenie przedsięwzięcia na najlepszą z przygotowanych koncepcji zwyciężyła koncepcja przygotowana dla Rudy Śląskiej przez zespół specjalistów w składzie: Marek Janik, Weronika Dragan, Magdalena Szczepocka, Anna Wojtas, Piotr Gibas, Katarzyna Wojciechowska, Agnieszka Bugno-Janik.

  
 

I edycja przedsięwzięcia Mikroplanowanie miejskie 2017 r.

W ramach I edycji przedsięwzięcia interdyscyplinarne zespoły projektowe pracowały nad koncepcjami organizacyjno-projektowymi dotyczącymi niewielkich przestrzeni publicznych w czterech miastach: Bielsku-Białej, Mysłowicach, Rudzie Śląskiej i Rybniku. W konkursie na najlepszą koncepcję przygotowaną w ramach przedsięwzięcia zwyciężyła koncepcja przygotowana dla Bielska-Białej przez zespół w składzie: Katarzyna Mazur-Belzyt, Szymon Opania, Małgorzata Twardzik, Maciej Witkowski, Dorota Walczak-Walter, Kamil Lipski, Magdalena Opania, Mateusz Śnieżek i Marta Zeifert.

  
 

II edycja przedsięwzięcia Mikroplanowanie miejskie 2018 r.

W 2018 r. w przedsięwzięcie Mikroplanowanie miejskie zaangażowały się 4 miasta: Bielsko-Biała (po raz drugi), Ruda Śląska (po raz trzeci), Rybnik (po raz trzeci) i Jaworzno. Spotkanie finałowe, w trakcie którego zaprezentowane zostały wypracowane koncepcje, odbyło się w dniu 3 października 2018 r.

W konkursie na najlepszą koncepcję przygotowaną w ramach przedsięwzięcia zwyciężyła koncepcja przygotowana dla Jaworzna przez zespół w składzie: Anna Gumińska (lider), Anna Wojtas, Agata Tomczyk, Łukasz Szydłowski, Klaudia Bondarenko. Weronika Dragan, Ewelina Kawecka. Gratulacje!

Ulotka informacyjna dotycząca metody Mikroplanowanie (z edycji 2017 r.)

 

Polecamy
Współpracujemy