Grupy Wymiany Doświadczeń - GWD

Grupy Wymiany Doświadczeń

ich członkami będą samorządowcy oraz eksperci. Celem ich pracy będzie pozyskanie informacji w zakresie potrzeb informacyjnych JST i przedsiębiorców oraz testowanie rozwiązań wypracowanych przez Tematyczne Grupy Robocze. W szczególności, członkowie grup przedyskutują cele systemu i sformułują swoje oczekiwania wobec niego, pomogą w przygotowaniu skutecznych mechanizmów zbierania i analizy danych, przeprowadzą pilotażowe testy zaproponowanych rozwiązań. Każda z grup będzie się składała z 6 JST danego typu, które wyróżniają się pod względem zaawansowania stosowanych rozwiązań oraz doświadczenia w monitorowaniu usług.

Poniżej prezentujemy listę GWD w projekcie SMUP:

  • zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym - w ramach TGR zarządzanie nieruchomościami
  • zarządzanie nieruchomościami użytkowymi i gruntowymi - polityka przestrzenna - w ramach TGR zarządzanie nieruchomościami
  • usługi wodno-kanalizacyjne - w ramach TGR ochrona środowiska
  • odbiór i zarządzanie odpadami stałymi - w ramach TGR ochrona środowiska
  • zarządzanie drogami publicznymi - w ramach TGR drogownictwo i transport
  • komunikacja miejska i pozamiejski transport zbiorowy - w ramach TGR drogownictwo i transport
  • utrzymywanie i udostępnianie zasobu geodezyjno-kartograficznego - w ramach TGR geodezja i kartografia
  • ustalanie i pobieranie opłat i podatków lokalnych; polityka podatkowa dla rozwoju JST - w ramach TGR podatki i opłaty lokalne
  • usługi dla biznesu - w ramach TGR inwestycje i budownictwo
  • administracyjne przygotowanie procesu inwestycyjnego - w ramach TGR inwestycje i budownictwo

Informujemy, że rekrutacja JST do GWD została zakończona. Prezentujemy listę jednostek przyporządkowanych do poszczególnych GWD.

Polecamy
Współpracujemy