Grupa Metodologii Badania Usług Publicznych - GMBUP

Grupa Metodologii Badań Usług Publicznych

ma za zadanie sformułowanie założeń koncepcyjnych Systemu Monitorowania Usług Publicznych, przygotowanie standardowych narzędzi i wzorów dokumentów oraz metod pracy. Członkowie Grupy będą merytorycznie nadzorować prace oraz zadbają o zintegrowanie efektów wszystkich działań zrealizowanych w ramach pozostałych Grup.

Efektem prac GMBUP jest Koncepcja Ogólna Systemu Monitorowania Usług Publicznych, która została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Polecamy
Współpracujemy