Konwent Burmistrzów i Wójtów ŚZGiP w Chorzowie, 28 września 2018 r.

W dniu 28 września 2018 r. na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbyło się posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, w którym wzięło udział około 60 przedstawicieli gmin z terenu województwa śląskiego. Było to ostatnie tego typu spotkanie w kończącej się kadencji samorządowej.

Posiedzeniu przewodniczył Koordynator Konwentu Ireneusz Czech – Wójt Gminy Kochanowice, Członek Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Uczestników powitali Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Michał Gramatyka oraz Zastępca Prezydenta Miasta Chorzowa – Wiesław Raczyński. Podczas posiedzenia Konwentu poruszano tematy związane z drogownictwem (drogi lokalne, wojewódzkie i krajowe), działaniami Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie systemu oświaty oraz kierunkami wykorzystania środków znajdujących w dyspozycji Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Prezentacje z posiedzenia Konwentu:

Wicemarszałek Województwa Śląskiego - Michał Gramatyka: Postęp wdrażania RPO WSL 2014-2020

Dyrektora Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym w Ministerstwie Edukacji Narodowej - Jerzy Jakubczuk: Aktualne zmiany w systemie oświaty

Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowice - Michał Mendrok: Rozwój sieci dróg krajowych na terenie województwa śląskiego

Naczelnik Wydziału Dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach- Ryszard Rzepecki: Drogi wojewódzkie

Polecamy
Współpracujemy