Zespół ds. Ochrony Danych Osobowych

Zespół ds. Ochrony Danych Osobowych


Przewodniczący:
Piotr Sojka
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Urząd Miejski w Gliwicach
Tel.:(32) 2391 149
e-mail: iod@um.gliwice.pl


Spotkania odbywają się w pierwszy lub trzeci wtorek miesiąca o godz. 9.30.


Kontakt w Biurze Związku:
Katarzyna Kamieniobrodzka-Bartosik - St. specjalista ds. procesów benchmarkingowych
i analiz usług publicznych
e-mail: kkamieniobrodzka@silesia.org.pl
tel. 32 25 11 021

Zespół ds. Ochrony Danych Osobowych na swoich posiedzeniach prowadzi działania odnoszące się do analizy zagadnień wynikających z interpretacji przepisów dot. ochrony danych osobowych (w tym RODO) w kontekście problemów związanych z działalnością gmin i powiatów województwa śląskiego.


Celem funkcjonowania Zespołu jest dogłębna analiza przypadków (tzw. case study) w zakresie obowiązków wykonywanych przez  Inspektora Ochrony Danych wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych, a także udzielanie konsultacji i wsparcia dla gmin i powiatów zrzeszonych w Śląskim Związku Gmin i Powiatów w zakresie m.in.: rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, przeprowadzania analiz ryzyka dla czynności przetwarzania danych osobowych i dokonywania oceny skutków dla ochrony danych czy obsługi incydentów i naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych oraz prowadzenia ich rejestru.
Ochrona danych osobowych to zagadnienie międzyresortowe i interdyscyplinarne, stąd wymaga wielopłaszczyznowej współpracy. Posiedzenia Zespołu stanowią forum wymiany informacji i doświadczeń między urzędnikami zajmującymi się tematyką ochrony danych osobowych w gminach i powiatach członkowskich Związku.

Polecamy
Współpracujemy