Zasadzenie dwóch drzew w SP 31 w Zabrzu

W dn. 3 września 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 31 w Zabrzu odbyła się uroczystość sadzenia dwóch drzew w ramach akcji pn. Symboliczne nasadzenia drzew w gminach i powiatach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów celem uhonorowania setnej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
 

Drzewa zostały zasadzone przez uczniów klas pierwszych i ósmych. Przy każdym drzewku została umieszczona tabliczka informująca o idei akcji. Ekologiczny sposób upamiętnienia tej rocznicy wpisuje się w ekosystem najbliższej okolicy i buduje świadomość historyczno-obywatelską uczniów.

Polecamy
Współpracujemy