Posiedzenie OPOS w dn. 6 lipca 2018 r. w Olsztynie

W dn. 6 lipca 2018 r. w Olsztynie odbyło się kolejne posiedzenie Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS). Było to drugie posiedzenie odbywające się w ramach prezydencji Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, która trwała od stycznia do początku lipca br. (prezydencja pełniona jest rotacyjnie w okresach półrocznych przez kolejne organizacje w ramach OPOS).

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele organizacji – sygnatariuszy OPOS, tj.:
•    Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych;
•    Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego;
•    Śląskiego Związku Gmin i Powiatów;
•    Związku Gmin Pomorskich;
•    Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich.

Podczas posiedzenia zostały przedyskutowane i przyjęte następujące stanowiska:
1. stanowisko OPOS w sprawie aktualnych problemów w systemie ochrony zdrowia;
- przyjęte jednogłośnie
2. stanowisko OPOS w sprawie postępowania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczącego obowiązku likwidacji przejazdów kolejowo – drogowych i przejść zlokalizowanych na drogach wewnętrznych; 
- przyjęte jednogłośnie
3. stanowisko OPOS w sprawie potrzeby aktualizacji stawek według których pracodawcy zwracają pracownikom koszty używania ich prywatnych pojazdów do celów służbowych;
- przyjęte jednogłośnie
4. projekt stanowiska OPOS ws. konieczności wprowadzenia zmian w obowiązującym systemie prawnym w zakresie składowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych bądź niezgodnie z pozwoleniami;
- projekt wycofany z porządku obrad przez wnioskodawcę (Śląski Związek Gmin i Powiatów) przed posiedzeniem, z uwagi na zaawansowany na dzień 5 lipca br. stan prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o odpadach;
5. stanowisko OPOS w sprawie ustanowienia subwencji ekologicznej dla gmin, których tereny objęte są ochroną obszarów naturalnych;
- przyjęte jednogłośnie
6. stanowisko OPOS w sprawie potrzeby finansowego wsparcia Domów Pomocy Społecznej;
- przyjęte jednogłośnie
Nie został przyjęty projekt stanowiska w sprawie organizacji najbliższych wyborów samorządowych.

Zostało również podpisane pismo do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy w sprawie rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego wynagradzania pracowników samorządowych.

 

Polecamy
Współpracujemy