Posiedzenie OPOS w dn. 5 czerwca 2019 r. w Gdańsku

W dniu 5 czerwca 2019 r. w Gdańsku odbyło się Spotkanie Zarządów Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych, w którym udział wzięli przedstawiciele wszystkich organizacji.

Podczas posiedzenia zostały przedyskutowane i przyjęte następujące stanowiska:

1) w/s wpisania do klasyfikacji szkolnictwa zawodowego (branżowego) zawodu asystenta medycznego;
2) w/s metodologii obliczania stawek za zadania zlecone;
3) w/s terminów przyjmowania wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń    wychowawczych;
4) w/s projektu ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów (w ramach prekonsultacji Ministerstwa Zdrowia)

Polecamy
Współpracujemy