Posiedzenie OPOS w dn. 30 czerwca 2020 r. w Gdańsku

W dniu 30 czerwca 2020 r. w Gdańsku odbyło się Spotkanie Zarządów Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych, w którym udział wzięli przedstawiciele wszystkich organizacji. Podczas spotkania miało miejsce przekazanie Prezydencji przez Związek Gmin Pomorskich Związkowi Gmin Warmińsko-Mazurskich.

Podczas posiedzenia zostały przedyskutowane i przyjęte następujące stanowiska:

1) w/s funkcjonowania Straży Gminnych;
2) w/s adaptacji do zmian klimatu;
3) w/s tarczy samorządowej;
4) w/s ewidencjonowania ludności.

Polecamy
Współpracujemy