Posiedzenie OPOS w dn. 27 maja 2020 r.

W dniu 27 maja 2020 r., w którym przypadało 30-lecie restytucji samorządu lokalnego w Polsce, spotkali się przedstawiciele Zarządów - Sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych. Spotkanie po raz kolejny odbyło się z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.

Przedstawiciele regionalnych korporacji samorządowych skupili się na przyjęciu istotnych z punktu widzenia samorządu terytorialnego stanowisk zarówno w kontekście panującej epidemii jaki i o charakterze ogólnym.

Przyjęto stanowiska w/s:

- pogarszającej się sytuacji finansowej samorządów lokalnych w kontekście skutków pandemii kononawirusa;
- samorządowej tarczy antykryzysowej w obszarze oświaty;
- problemów związanych z szacowaniem szkód wywołanych suszą;
- realizacji Funduszu Sołeckiego w czasie COVID-19;
- wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych w procesach rejestracji stanu cywilnego w czasie COCID-19.

Przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych przyjęli także Apel z okazji 30-lecia restytucji Samorządu Terytorialnego w Polsce w sprawie właściwej oceny działań i intencji jst. Apel jest podkreśleniem istotnej roli jaką pełni samorząd w rozwoju Polski.

Podczas posiedzenia ustalono, iż w najbliższym czasie OPOS zajmie się tematyką związaną z funkcjonowaniem straży gminnych / miejskich, oświatą, gospodarką odpadami, a także środkami finansowymi z UE dla społeczności lokalnych.

Ustalono, iż kolejne posiedzenie przedstawicieli Zarządów OPOS odbędzie się w tradycyjnej formie w dn. 30 czerwca br. w Gdańsku. Spotkanie będzie okazją do przekazania Prezydencji przez Związek Gmin Pomorskich Związkowi Gmin Lubelszczyzny.


fot. materiały prasowe OPOS

Polecamy
Współpracujemy