Posiedzenie OPOS w dn. 23 września 2016 r. w Katowicach

W dn. 23 września 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyło się posiedzenie Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS). Porozumienie zostało podpisane w październiku 2013 r. i stanowi platformę wymiany dobrych praktyk i doświadczeń samorządów, działając na rzecz interesów samorządów w całej Polsce. Posiedzenie OPOS w dn. 23 września br. odbyło się w ramach prezydencji Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, która rozpoczęła się w lipcu br. (prezydencja pełniona jest rotacyjnie w okresach półrocznych przez kolejne organizacje w ramach OPOS).

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele organizacji – sygnatariuszy OPOS, tj.:
•    Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych;
•    Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza;
•    Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego;
•    Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski;
•    Śląskiego Związku Gmin i Powiatów;
•    Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego;
•    Związku Gmin Lubelszczyzny;
•    Związku Gmin Pomorskich;
•    Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich.

W trakcie posiedzenia przedyskutowano i przyjęto stanowiska OPOS w następujących kwestiach:
•   szpitali powiatowych;
•  planowanych podwyżek opłat za pobór wody przewidzianych w projekcie ustawy Prawo Wodne z dnia 23 czerwca 2016 r.;
•  braku przepisu regulującego okres obowiązywania decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz konieczności wydłużenia terminu zawieszenia decyzji ustalającej warunki zabudowy do momentu uchwalenia planu miejscowego;
•  projektowanych zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego;
•  niebezpieczeństwa ujednolicenia przepisów związanych z przygotowaniem budżetów partycypacyjnych;
•  inicjatywy ustawodawczej mającej na celu określenie zasad stwierdzenia zgonu i jego przyczyny, wystawiania karty zgonu oraz finansowania związanych z tym kosztów.

Podczas posiedzenia przedstawiono informacje nt. prac przedstawicieli OPOS w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i jej zespołach oraz zaprezentowano raport z badania dot. urzędów stanu cywilnego.

Uczestnicy posiedzenia OPOS wzięli również udział w konferencjach w ramach XIV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, które odbyło się w dn. 22 – 23 września br. w Katowicach.

Polecamy
Współpracujemy