Posiedzenie OPOS w dn. 21 listopada 2018 r. w Rzeszowie

W dn. 21 listopada 2018 r. w Rzeszowie odbyło się kolejne posiedzenie Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS). Było to pierwsze posiedzenie odbywające się w ramach prezydencji Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, która trwa w bieżącym półroczu - II półroczu 2018 r. (prezydencja pełniona jest rotacyjnie w okresach półrocznych przez kolejne organizacje w ramach OPOS).

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele następujących organizacji – sygnatariuszy OPOS:
•    Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych;
•    Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski;
    Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza;
•    Śląskiego Związku Gmin i Powiatów;

•    Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego;
•    Związku Gmin Lubelszczyzny;
•    Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich.

Podczas posiedzenia zostały przedyskutowane i przyjęte następujące stanowiska:
1. stanowisko OPOS w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i w ustawie o gospodarce nieruchomościami
- przyjęte jednogłośnie;
2. stanowisko OPOS w sprawie potrzeby zmiany przepisów regulujących funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych
- przyjęte jednogłośnie z poprawką.

Została również przyjęta Opinia OPOS ws. projektu ustawy o likwidacji Straży Gminnych/Miejskich.

Uzgodniono, że kolejną organizacją, która będzie przejmować prezydencję w OPOS, będzie Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. W związku z powyższym, najbliższe posiedzenie OPOS odbędzie się na zaproszenie SGiPW w Warszawie, w lutym 2019 r.

Polecamy
Współpracujemy