Posiedzenie OPOS w dn. 16 listopada 2016 r. w Warszawie

W dn. 16 listopada 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS). Porozumienie zostało podpisane w październiku 2013 r. i stanowi platformę wymiany dobrych praktyk i doświadczeń samorządów, działając na rzecz interesów samorządów w całej Polsce. Posiedzenie OPOS w dn. 16 listopada było drugim posiedzeniem odbywającym się w ramach prezydencji Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, która rozpoczęła się w lipcu br. (prezydencja pełniona jest rotacyjnie w okresach półrocznych przez kolejne organizacje w ramach OPOS).

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele organizacji – sygnatariuszy OPOS, tj.:
•    Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza;
•    Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego;
•    Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski;
•    Śląskiego Związku Gmin i Powiatów;
•    Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego;
•    Związku Gmin Lubelszczyzny;
•    Związku Gmin Pomorskich;
•    Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich.

W trakcie posiedzenia przedyskutowano i przyjęto stanowiska OPOS w następujących sprawach:
•    planowanej reformy edukacji;
•    projektu ustawy Prawo wodne (w zakresie stref ochronnych ujęć wody);
•    zmian w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
•    konieczności zwiększenia dotacji na zadania zlecone związane z rejestracją stanu cywilnego.

Przedstawiono także informacje nt. prac przedstawicieli OPOS w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i jej zespołach, a Gość posiedzenia - p. Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu Związku Miast Polskich ds. legislacyjnych, zaprezentował najważniejsze aktualne informacje legislacyjne dot. spraw samorządowych.

W posiedzeniu OPOS wzięli udział przedstawiciele Kierownictwa Ministerstwa Cyfryzacji, tj.:

- p. Piotr Woźny, Podsekretarz Stanu,
- p. Piotr Gajewski, Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Utrzymania i Rozwoju Systemów,
- p. Grzegorz Czwordon oraz p. Marcin Łukasiewicz - przedstawiciele Departamentu Telekomunikacji, którzy zaprezentowali uczestnikom spotkania następujące tematy:

1. Formy współpracy samorządów lokalnych i Ministerstwa Cyfryzacji w realizacji POPC na lata 2014 – 2020 (Budowa sieci dostępowych przez beneficjentów I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”);
2. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna – zadania dla j.s.t.;
3. Zasady realizacji inwestycji telekomunikacyjnych (w powiązaniu z innymi elementami lokalnej infrastruktury sieciowej i liniowej).

Polecamy
Współpracujemy