Posiedzenie OPOS w dn. 15 maja 2017 r. w Warszawie

Podczas posiedzenia OPOS w dn. 15 maja 2017 r. przyjęto następujące stanowiska:


1. stanowisko OPOS w sprawie zmian w prawie wyborczym i ograniczenia liczby kadencji wójtów, burmistrzów i wójtów;
2. stanowisko OPOS w sprawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i niektórych innych ustaw;
3. stanowisko OPOS w sprawie zmiany przepisów ustawy Prawo energetyczne w zakresie podłączenia do sieci i podpisywania umów na dostawę energii elektrycznej  z osobami nieposiadającymi tytuły prawnego do korzystania z lokalu;
4. stanowisko OPOS w sprawie konieczności pilnej zmiany Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Polecamy




Współpracujemy