Posiedzenie OPOS w dn. 14 lutego 2019 r. w Warszawie

W dn. 14 lutego 2019 r. w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS). Było to pierwsze posiedzenie Porozumienia odbywające się w ramach prezydencji Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, która rozpoczęła się z dn. 1 stycznia 2019 r. (prezydencja pełniona jest rotacyjnie w okresach półrocznych przez kolejne organizacje w ramach OPOS).

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich organizacji – sygnatariuszy OPOS, tj.:
•    Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych;
•    Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski;
•    Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza;
•    Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego;
•    Śląskiego Związku Gmin i Powiatów;
•    Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego;
•    Związku Gmin Lubelszczyzny;
•    Związku Gmin Pomorskich;
•    Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich.

Podczas posiedzenia zostały przedyskutowane i przyjęte następujące stanowiska:
1. stanowisko OPOS w sprawie zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych;
2. stanowisko OPOS w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych;
3. stanowisko OPOS w sprawie projektu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
4. stanowisko OPOS w sprawie kwalifikowania celów poboru wód przez przedsiębiorstwa wodociągowe do celów opłat;
5. stanowisko OPOS w sprawie poziomu refundacji Funduszu Sołeckiego;

6. stanowisko OPOS w sprawie projektu zmiany statutu Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Ustalono, że najbliższe posiedzenie OPOS odbędzie się na zaproszenie SGiPW w czerwcu 2019 r.

Polecamy
Współpracujemy