Posiedzenie OPOS w dn. 14-15 czerwca 2021 r. w Katowicach

W dn. 14-15 czerwca 2021 r. odbyło się posiedzenie Zarządów związków i stowarzyszeń tworzących Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych w Katowicach. W ich trakcie nasz Związek przekazał na kolejne pół roku tzw. prezydencję kolejnej organizacji, czyli Związkowi Gmin Lubelszczyzny. Przyjęliśmy też stanowiska w ważnych aktualnie dla samorządów lokalnych sprawach.

Podczas posiedzenia nastąpiło przyjęcie następujących projektów stanowisk:

  • w sprawie opinii do projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej;
  • w sprawie przewidywanych konsekwencji dla budżetów JST w następstwie przyjęcia rządowego pakietu rozwiązań legislacyjnych pn. POLSKI ŁAD;
  • w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w sposób pozwalający na wywłaszczenie nieruchomości pod budowę tras rowerowych, tzw. ZRID;
  • w sprawie wydłużenia okresu na dostosowanie obiektów użyteczności publicznej osobom ze szczególnymi potrzebami.

OPOS przyjął także propozycje Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych do projektu Samorząd 3.0.

zobacz więcej tutaj

Data publikacji: 15.06.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy