Posiedzenie OPOS w dn. 12 października 2020 r.

W dniu 12 października 2020 r. odbyło się zdalne Spotkanie Zarządów Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych, w którym udział wzięli przedstawiciele wszystkich organizacji.

Podczas posiedzenia zostały przedyskutowane i przyjęte następujące stanowiska:

1) w/s przejazdów kolejowych na drogach gruntowych i drogach leśnych;
2) w/s oczekiwanej reformy systemu finansowania i organizacji oświaty;
3) w/s projektu ustawy z dnia 12 sierpnia 2020 r. „o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy”;
4) w/s uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz innych ustaw z dnia 24 września 2020 roku (nr w wykazie prac UC57);
5) w/s senackiego projektu ustawy z dnia 30 września 2020 roku (nr druku 221) o zmianie ustawy prawo o aktach stanu cywilnego;

6) w/s zablokowania przez Ministra Cyfryzacji możliwości drukowania projektów protokołów uznań w rejestrze uznań przez pracowników urzędów stanu cywilnego;
7) w/s utworzenia w rejestrze stanu cywilnego funkcji drukowania części karty zgonu przeznaczonej dla administracji cmentarza po rejestracji aktu zgonu;
8) w/s systemu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru.

Polecamy
Współpracujemy