Posiedzenie Grupy rob. ds. zamówień publicznych

18 listopada 2020 r. (środa) o godz. 10.30 odbędzie się kolejne posiedzenie Grupy, które będzie się składało z dwóch części:

1. Ze względu na planowane przekształcenie od stycznia 2021 r. Grupy roboczej ds. zamówień publicznych w Komisję ds. Zamówień Publicznych, w trakcie spotkania zostaną przeprowadzone wybory członków prezydium nowej Komisji. 

2. Jak w trakcie każdego posiedzenia tego gremium odbędzie się również dyskusja na temat zgłoszonych przez uczestników problemów dot. procedur związanych z zamówieniami publicznymi. Prosimy o przesyłanie zagadnień do omówienia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Zapraszamy do udziału w posiedzeniu, które ze względu na sytuację epidemiczną będzie miało formę wideokonferencji. Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na spotkanie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj.

Osobą odpowiedzialną za kwestie organizacyjne związane z funkcjonowaniem Grupy jest w biurze Związku Agata Motyl, specjalista ds. wzmacniania kompetencji w samorządzie, adres e-mail: amotyl@silesia.org.pl, tel. kom. 508 217 060.

Polecamy
Współpracujemy