OPOS - członkowie i prezydencja

Sygnatariuszami OPOS są następujące regionalne organizacje samorządowe:

  1. Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych,
  2. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski,
  3. Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza,
  4. Śląski Związek Gmin i Powiatów,
  5. Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego,
  6. Związek Gmin Lubelszczyzny,
  7. Związek Gmin Pomorskich,
  8. Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich.

 

 

Prezydencja w OPOS:

Prezydencja w OPOS zmienia się cyklicznie co pół roku i sprawują ją kolejno organizacje-sygnatariusze Porozumienia.

Od 1 stycznia 2022 r. prezydencję w OPOS sprawuje Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza.

 

Od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. prezydencję w OPOS sprawował Związek Gmin Lubelszczyzny. 
Od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. prezydencję w OPOS sprawował Śląski Związek Gmin i Powiatów.
Od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. prezydencję w OPOS sprawował Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich.
Od 1 stycznia 2020 r. do 31 czerwca 2020 r. prezydencję w OPOS sprawował Związek Gmin Pomorskich.
Od
1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. prezydencję w OPOS sprawowało Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego.
Od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. prezydencję w OPOS sprawowało Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.
Od 7 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. prezydencję w OPOS sprawowało Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych.
Od 1 stycznia 2018 r do 6 lipca 2018 r. prezydencję w OPOS sprawował Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich.
Od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. prezydencję w OPOS sprawowało Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza.
Od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. prezydencję w OPOS sprawowało Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego.
Od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. prezydencję w OPOS sprawował Śląski Związek Gmin i Powiatów.
Od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. prezydencję w OPOS sprawowało Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.
Od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. prezydencję w OPOS sprawował Związek Gmin Lubelszczyzny.
Od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. prezydencję w OPOS sprawował Związek Gmin Pomorskich.
Od października 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. prezydencję w OPOS sprawowało Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego.

Polecamy
Współpracujemy