Wyjazd studyjny „Przez KONTAKTY do ROZWOJU – wyjazd studyjny”,22-24.05.19r.Bytów

Raport
z realizacji projektu pn. „Przez KONTAKTY do ROZWOJU – wyjazd studyjny”

w terminie 22-24 maja 2019 r.
Projekt  realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Plan operacyjny na lata 2018-2019) ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „ Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” -  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Lider projektu:
1. Śląski Związek Gmin i Powiatów

Partnerzy projektu:
1. LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury”
2. LGD Razem na Wyżyny
3. LGD Bractwo Kuźnic

Projekt został zrealizowany na terenie działalności LGD Partnerstwo Dorzecza Słupi (PDS) w województwie pomorskim.
W projekcie uczestniczyło 40 osób -  przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z województwa śląskiego, Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Celem projektu było poznanie dobrych praktyk, wymiana doświadczeń z działalności LGD i samorządów, sposobu wdrażania LSR-u przez PDS oraz zapoznanie się z  przykładami zrealizowanych projektów odnośnie wspierania przedsiębiorczości poprzez aktywizację społeczności lokalnych (poprzez m.in. tworzenie miejsc pracy i wsparcie grup defaworyzowanych z obszarów wiejskich)

Program wyjazdu studyjnego został zrealizowany w 100% i objął następujące spotkania i wydarzenia a także projekty zrealizowane poprzez LGD DPS:

22.05.2019 r. środa
1. Bytów :                                                                                                                                                               –   spotkanie z przedstawicielami LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi reprezentowanymi przez Prezesa i Dyrektora Biura, którzy przedstawili informację o swoim LGD i LSR.
-   Spotkanie z burmistrzem Bytowa i Dyrektorem Bytowskiego Centrum Kultury, którzy przedstawili informacje o swojej działalności, atrakcjach i wydarzeniach na terenie miasta.
-  koncert sygnalistów myśliwskich zaprezentowany przez muzyków działających w Stowarzyszeniu Muzyki i Kultury Łowieckiej Na Zamku w Bytowie .
-  koncert solowy saksofonisty z BCK.
- zaprezentowanie stroju kaszubskiego przez młodzież z Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Bytów”
prezentacja LGD Razem na Wyżyny dotycząca projektów współpracy realizowanych przez śląskie LGD.
2. Udorpie:  spotkanie w Społecznym Centrum Aktywności, które przedstawiło zakres swojej działalności, a także występ dzieci przygotowanych przez instruktorów działających w Centrum.
3. Struga: wizyta w zakładzie meblarskim MILONI , który pozyskał środki z PDS (na operacje typu: „Rozwój technologii oraz zwiększenie mocy produkcji poprzez inwestycje sprzętowe i budowlane w firmie MILONI”).
4. Bytów:
- spotkanie z przedstawicielami Rady, Zarządu i Biura LGD PDS, rozmowy, dyskusje, wymiana doświadczeń z pracy w LGD, realizacji LSR, trudnościach, ograniczeniach a także sukcesach. Prezentacja Razem na Wyżyny nt. wdrażania projektów grantowych.
- Kino w plenerze to przykład projektu zrealizowanego poprzez PDS. Projekcja filmu pt. „Boska Florens” na dziedzińcu zamku w Bytowie.

23.05.2019 r. czwartek
1. Tuchomie:
-  spotkanie z Wójtem Gminy oraz dyrektorem Społecznego Centrum Aktywności, którzy przedstawili zakres współpracy i działania jakie zostały wykonane w ramach realizacji LSR  Lokalnej Grupy Działania PDS. Ciekawy sposób finansowania zatrudnienia animatorów w  Centrum. Odbył się pokaz tańca i gimnastyki artystycznej wykonany przez uczestników zajęć prowadzonych w Centrum.
-  pracownia haftu ręcznego galeria rękodzieła prezentująca wyroby charakterystyczne dla Kaszub (haftowane serwety, stroje, obrusy, breloki itp.) nagrodzona certyfikatem marki lokalnej ZIELONE SERCE POMORZA.
-  prezentacja projektu z zakresu kultywowania zwyczajów rycerskich, poznawanie historycznych strojów, broni, sposobów walki. Działająca grupa rekonstrukcyjna prezentuje sposoby używania broni (szable, armaty, kusze, łuki)w historycznych strojach z epoki.
2. Ciemno:
- prezentacja projektu realizowanego poprzez PDS „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Ciemno”
- Pracownia Rozwoju Osobistego AGNES. Pracownia otrzymała dofinansowanie z PDS. Warsztaty dla grupy dotyczące komunikacji, pracy zespołowej i kierowania zespołem.
3. Tuchomie – Restauracja Myśliwska, która otrzymała dofinansowanie z PDS w zakresie rozwoju działalności gospodarczej.
4. Masłowice Tuchomskie – Chutor Dzikie Łąki to projekt turystyczny który otrzymał dofinansowanie z PDS. Bardzo ciekawy i unikatowy projekt oferty turystycznej.
5. Tuchomie: prezentacja projektu zrealizowanego przy wsparciu PDS . Gra  w Buble Ball to jedna z możliwości rekreacji i organizacji zawodów dla różnych grup wiekowych. Bardzo ciekawy i innowacyjny projekt. Został rozegrany turniej, w którym uczestniczyli uczestnicy wyjazdu.

24.05.2019 r. piątek
1. Kozy – Społeczne Centrum Aktywności skupiające mieszańców. Świetlica działająca prężnie poprzez różne aktywności, a szczególnie przygotowywanie regionalnych potraw, które zostały nagrodzone w konkursie . Operacja pn. „Bajkowa Świetlica” -przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozy, mająca na celu poprawę jakości życia lokalnej społeczności poprzez przebudowę wraz z wyposażeniem innowacyjnej „Bajkowej Świetlicy w miejscowości Kozy”
2. Czarna Dąbrówka – spotkanie w świetlicy wyremontowanej dzięki środkom z PDS i samorządu gminnego. Oferta zajęć prowadzonych w świetlicy cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców i chętnie z nich korzystają.
3. Mikorowo -  Dom pracy twórczej (Ogród sensoryczny). Placówka organizuje warsztaty ceramiczne, naukę tańców dawnych, prowadzi ogród sensoryczny, a także organizuje wiele różnych warsztatów dla twórców i artystów np. plenery malarskie, rzeźbiarskie itp. Zostały przeprowadzone warsztaty dla uczestników wyjazdu: połowa grupy uczestniczyła w warsztatach ceramicznych, a druga połowa uczestniczyła w warsztatach nauki tańca dawnego i zabawach ruchowych/integracyjnych. 

Podsumowanie:

Dzięki realizacji wyjazdu studyjnego, jego uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z działaniami i projektami jakie realizuje LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi . Dobrymi praktykami, ale również napotkanymi problemami. Cenna była również wymiana doświadczeń i możliwość uczenia się jednych od drugich, podpatrzenia ciekawych projektów, które można zaimplementować na naszym obszarze. Mogliśmy podzielić się doświadczeniami śląskich grup. Nawiązały się kontakty mogące zaowocować ciekawymi pomysłami w przyszłej działalności a także mogą pozwolić na uniknięcie błędów.
Goszcząc na terenie LGD PDS uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy na temat działań i inicjatyw podejmowanych przez LGD PDS w okresie programowania 2014-2020, porównać ich osiągnięcia z naszymi, skonsultować ścieżki współpracy z instytucjami wdrażającymi.
Wizyta studyjna stanowiła inspirację dla przyszłych inicjatyw realizowanych przez Lokalne Grupy Działania na terenie województwa śląskiego. 

Raport opracowała:
Halina Palarz – LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury”

Prezentacje:

a) prezentacja LGD Razem na Wyżyny dotycząca projektów współpracy realizowanych przez śląskie LGD - tutaj
b) prezentacja Razem na Wyżyny nt. wdrażania projektów grantowych - tutaj

Chcesz zostać Partnerem KSOW? – zarejestruj się na stronie  www.ksow.pl   
Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.slaskie.ksow.pl gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Polecamy
Współpracujemy