Webinarium dla Sieci SLN, w dn. 12.03.21

W dniu 12 marca 2021 r. (piątek) odbędzie się webinarium dla przedstawicieli LGD zrzeszonych w regionalnej Sieci SILESIAN LEADER NETWORK, pt. Archiwizacja dokumentacji związanej z prowadzeniem stowarzyszenia LGD, rozpoczęcie godzinie 10.00.

Webinarium poprowadzi wykładowca p. Mirosław Szatarski – ekspert z Archiwum Państwowego. Podczas spotkania zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • archiwizacja dokumentów związanych z projektami unijnymi
  • archiwizacja dokumentów związanych z prowadzeniem organizacji pozarządowej/stowarzyszenia (np. archiwizacja uchwał, protokołów z posiedzeń zarządów, komisji rewizyjnej, zebrań walnych, deklaracji członkowskich)
  • archiwizacja dokumentów kadrowych i księgowych

W przypadku zainteresowania udziałem w w/w spotkaniu uprzejmie prosimy o elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://old2022.silesia.org.pl/formularze/formularz-zgloszenia-udzialu-w-webinarium-dla-sieci,615.

Osobą odpowiedzialną w biurze Związku za organizację webinarium jest p. Marta Żelezny, specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich, e-mail: mzelezny@silesia.org.pl, tel. 32 25 11 021.

Polecamy
Współpracujemy