Webinarium dla LGD w ramach sieci SILESIAN LEADER NETWORK w dn. 26 maja 2020 r.

26 maja 2020 r. (wtorek) o godzinie 10.00 ŚZGiP organizuje webinarium pt. Jak przeprowadzić zdalnie Walne Zebranie Członków LGD oraz głosowanie on-line. Wybór narzędzi oraz warsztaty. Spotkanie odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Spotkanie potrwa około 1 godziny i adresowane jest do przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z terenu woj. śląskiego. 

W przypadku zainteresowania udziałem ww. spotkaniu prosimy o elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie: https://old2022.silesia.org.pl/formularze/formularz-zgloszenia-udzialu-w-webinarium-dla-sieci,469 w terminie do dnia 25 maja 2020 r. (poniedziałek).

W sprawach organizacyjnych (w tym technicznych) związanych z ww. webinarium osobą do kontaktu pozostaje w biurze Związku: Marta Żelezny, specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich (e-mail: mzelezny@silesia.org.pl). 

Polecamy
Współpracujemy