Warsztaty dot. rewitalizacji dla gmin i powiatów województwa ślaskiego

Serdecznie zapraszam przedstawicieli Państwa jednostej do udziału w dwudniowych warsztatach dot. procedur i narzędzi ustawy o rewitalizacji, które organizujemy wspólnie ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, a które odbędą się:

- dla przedstawicieli samorządów z terenu subregionu zachodniego i południowego
w dniach 23 i 26 maja 2022 r. (poniedziałek i czwartek) w Rybniku (FORMULARZ ZGŁOSZENIA)

- dla przedstawicieli samorządów z terenu subregionu centralnego i północnego
w dniach 24 i 27 maja 2022 r. (wtorek i piątek) w Gliwicach (FORMUALRZ ZGŁOSZENIA)

Osobami prowadzącymi warsztaty będą: p. Andrzej Brzozowy oraz p. Rajmund Ryś - współautorzy systemu rewitalizacji, Krajowej Polityki Miejskiej 2023, licznych programów rewitalizacji, strategii miast i innych opracowań na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

Zgłoszenie chęci udziału w warsztatach odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszonego na stronie www.silesia.org.pl (zakładka: Zgłoszenia udziału) w terminie do dn. 17 maja 2022 r. (wtorek). Potwierdzenie udziału w warsztatach, zostanie przesłane drogą elektroniczną do osób zgłoszonych. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązuje limit jednego zgłoszenia na jedną jednostkę samorządu lokalnego.

Osobą do kontaktu w sprawie warsztatów jest w biurze Związku p. Przemysław Antkowiak, specjalista ds. polityk i programów rozwojowych, tel. 32 251 10 21 lub 32 609 03 69, e-mail: pantkowiak@silesia.org.pl.

Polecamy
Współpracujemy