Spotkanie Sieci LGD pn. SILESIAN LEADER NETWORK

W dniu 15 marca 2021 r. (poniedziałek) odbędzie się wideokonferencja dla przedstawicieli LGD (Lokalnych Grup Działania) zrzeszonych w regionalnej Sieci SILESIAN LEADER NETWORK, rozpoczęcie spotkania nastąpi o godz. 10.00.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: https://old2022.silesia.org.pl/formularze/formularz-zgloszenia-udzialu-w-spotkaniu-sieci-silesian,636. Na podany w formularzu adres e-mail w dniu wydarzenia zostanie wysłany link dostępu do platformy Microsoft Teams.

Osobą odpowiedzialną w Biurze Związku za organizację spotkania jest p. Marta Żelezny, specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich, kontakt: e-mail: mzelezny@silesia.org.pl

 

Polecamy
Współpracujemy