Po Konwnecie Burmistrzów i Wójtów w Psarach

Czerwcowe posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów odbyło się w gminie Psary. W wydarzeniu wziął udział m.in. Wojewoda Śląski oraz online przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. W pierwszej jego części o aktualnej sytuacji w Ukrainie opowiedzieli samorządowcy z Buczy, Borodianki i Makarowa.

 

Posiedzenie otworzył gospodarz Konwentu Tomasz Sadłoń, Wójt Psar prezentując walory gospodarcze i turystyczne gminy.

Uczestniczący w wydarzeniu Wojewoda Śląski, Jarosław Wieczorek podsumował współpracę z samorządami lokalnymi w ostatnich miesiącach,  w trakcie trwającej wojny w Ukrainie oraz szerzej w ostatnich dwóch lat „pandemicznych”.

Wojewoda zadeklarował gotowość do dalszego współdziałania. Podkreślił też, że Polska będzie budować przyszłość w nowych uwarunkowaniach, które zapewnią jej szeroko rozumiane bezpieczeństwo, w tym zwłaszcza energetyczne i możliwości rozwoju - powiedział.

Przedstawiciele samorządów uzupełnili te wypowiedzi mówiąc, że kluczowe jest przygotowanie się już dziś na wyzwania, które przyniosą najbliższe lata.

Ważnymi głosami w części Konwentu dotyczącej aktualnej sytuacji w Ukrainie, były wypowiedzi ukraińskich samorządowców, przedstawicieli Kijowskiego Oddziału Regionalnego Związku Miast Ukrainy, którzy połączyli się z uczestnikami online:

- Anatolij Fedoruk, Mer miasta Bucza
- Georgij Jerko, Mer miasta Borodianka
- Wadym Tokar, pełniący obowiązki Mera miasta Makarów 

opowiedzieli o stratach w wymiarze ludzkim i infrastrukturalnym, które poniosły ukraińskie wspólnoty lokalne. Podziękowali za polską pomoc, gościnność i wszystkie gesty solidarności. Podkreślili też, że polskie samorządy powinny doceniać wartość, jaką jest funkcjonowanie w warunkach pokoju.

W drugiej części spotkania omówiono bieżącą sytuację finansową samorządów. Przedstawiciel Ministerstwa Finansów, Marek Wiewióra, Dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego przedstawił zasady kompensacji utraconych na skutek ostatnich zmian podatkowych dochodów jednostek samorządu terytorialnego w kolejnych latach. Z kolei dr Jan Maciej Czajkowski, ekspert ds. finansów samorządowych omówił najważniejsze kwestie i wnioski, które wynikają z "Raportu o stanie finansów jst w województwie śląskim na koniec 2021 r.". Dokument ten został opracowany na zlecenie naszego Związku.

Drugim ważnym tematem merytorycznym była kwestia realizacji inwestycji dofinansowanych z Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład. Do tych zagadnień - w świetle aktualnych problemów, w tym zwłaszcza inflacji - w swoim wystąpieniu odnieśli się przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, Michał Baj, Dyrektor Zarządzający, Pion Programów Inwestycyjnych i Mieszkaniowych oraz Alicja Deba, Dyrektor, Biuro Programów Inwestycyjnych.

Ostatnim punktem w programie posiedzenia była bieżąca współpraca jst z nadzorem prawnym Wojewody Śląskiego. Te kwestie omówili przedstawiciele Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Elżbieta Żabicka-Łakomy, Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego oraz Iwona Andruszkiewicz, Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego. Dodatkowo w tej części spotkania głos zabrał Adam Ostalecki, Dyrektor Generalny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydarzeniu towarzyszyli przedstawiciele biura "Niepodległa", który przygotowali na tę okazję specjalne stoisko.

zdjęcia dostępne tutaj

Data publikacji: 17.06.2022 r.

Polecamy
Współpracujemy