Audyt krajobrazowy i korytarze ekologiczne

Audyt krajobrazowy województwa śląskiego” oraz „Aktualizacja sieci korytarzy ekologicznych w województwie śląskim” - o tym rozmawiali uczestnicy webinarium, które odbyło się 20 kwietnia. Wydarzenie zorganizował nasz Związek wspólnie z Marszałkiem Województwa Śląskiego.

 

- Audyt krajobrazowy, którego przygotowanie leży w obowiązkach samorządów województw, sporządzamy po raz pierwszy. Taki dokument jest cyklicznie aktualizowany, nie rzadziej niż raz 20 lat - przypomniał podczas otwarcia Dariusz Starzycki, Wicemarszałek Województwa Śląskiego.

Wicemarszałek odniósł się także do aktualnych prac nad tym dokumentem, zwracając uwagę, że w najbliższym czasie odbędą się szerokie konsultacje jego treści z udziałem samorządów lokalnych.

- Zapisy zawarte w audycie, po jego przyjęciu, będą musiały być uwzględniane we wszystkich dokumentach planistycznych, które przygotowują samorządy lokalne. Wierzę, że wspólnie przygotujemy dokument, który będzie służył mieszkańcom naszego regionu - podsumował Dariusz Starzycki.

Audyt krajobrazowy to instrument, który chroni krajobraz. Dokument ten:

  • określa najcenniejsze krajobrazy w danym regionie;
  • wskazuje zagrożenia dla ich zachowania.

Audyt zawiera także rekomendacje i wnioski związane z kształtowaniem oraz ochroną krajobrazu.

- Ustaliliśmy z przedstawicielami Samorządu Województwa Śląskiego, że tego typu strategiczne dokumenty będziemy konsultować w szerokim, samorządowym gronie - wyjaśnił Witold Magryś, Dyrektor biura naszego Związku i podkreślił jednocześnie, że na omawiane kwestie wpłynie z pewnością reforma planowania przestrzennego.

Do tematyki spotkania związanej z audytem wprowadził Andrzej Figas, Dyrektor Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, Geodeta Województwa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Z kolei bieżący stan prac nad "Audytem krajobrazowym województwa Śląskiego" omówiła dr hab. Urszula Myga-Piątek, Prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W trakcie spotkania został również poruszony temat aktualizacji sieci korytarzy ekologicznych w naszym regionie. Takie korytarze, zgodnie z ich słownikową definicją, umożliwiają migrację roślin i zwierząt. Dzięki nim organizmy mogą przemieszczać się między siedliskami. Jak wiemy siedliska te kiedyś były bardzo rozległe. Jednak w wyniku działalności człowieka rozdrobniły się i odizolowały od siebie.

Aktualizację sieci korytarzy ekologicznych w województwie śląskim przybliżył uczestnikom Andrzej Weigle, Prezes Zarządu Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska w Warszawie.

Przygotowanie audytu, jak i wspomnianej już aktualizacji korytarzy wynika ze zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+.

Spotkanie zostało organizowane w ramach inicjatywy Forum Przestrzeni – więcej o niej tutaj: https://tiny.pl/98tds

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele gmin zajmujących się zagadnieniami planowania przestrzennego i ochrony krajobrazu.

Data publikacji: 20.04.2022 r.

Polecamy
Współpracujemy