Zwycięskie projekty współpracy śląskich LGD

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ogłosiła wyniki ogólnopolskiego konkursu skierowanego do wszystkich Lokalnych Grup Działania nt. projektów w ramach współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej w ramach LEADER. Wśród laureatów znalazły się LGD z terenu województwa śląskiego, tj.: Partnerstwo Północnej Jury,  LGD Bractwo Kużnic, Stowarzyszenie Razem na Wyżyny, LGD „Zielony Wierzchołek Śląska", LGD Partnerstwo dla Rozwoju, Stowarzyszenie Lyskor, Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota, LGD Ziemia Pszczyńska i Stowarzyszenie Żywiecki Raj. 

Celem konkursu było wyróżnienie przykładów inicjatyw, które służą rozwojowi lokalnej społeczności i ich regionów (finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020).

W dniu 30 listopada 2020 r. odbyła się gala wręczenia nagród (formule wideokonferencji) podsumowująca niniejszy konkurs. Komisja konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach tematycznych: kapitał społeczny, dziedzictwo lokalne; rozwój lokalny oraz turystyka. 

Poniżej wyniki konkursu (wybrane przykłady dot. śląskich LGD): 

1. w kategorii kapitał społeczny, dziedzictwo lokalne:

  • Wyróżnienie dla projektu Od dziedzictwa do bogactwa, złożonego przez Partnerstwo Północnej Jury w partnerstwie z LGD Bractwo Kużnic, Stowarzyszeniem Razem na Wyżyny, Stowarzyszeniem Kraina Św. Anny, Stowarzyszeniem LGD Kraina Dinozaurów i 2 LGD z Czech.

2. w kategorii rozwój lokalny:

  • Nagroda dla projektu Kreator Przedsiębiorczości, złożonego przez LGD Region Włoszczowski w partnerstwie z 19 LGDami:  LGD „Białe Ługi”; LGD „Dorzecze Bobrzy”; Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”; LGD „Nad Czarną i Pilicą”; Stowarzyszenie „LGD - Wokół Łysej Góry”; Stowarzyszenie LGD „Razem na Piaskowcu”; Stowarzyszenie „Dolina Noteci”; Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki”; LGD ,,Ponidzie”; LGD „Perły Czarnej Nidy”, LGD ,,Ziemi Sandomierskiej„; LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”; LGD ,,Dorzecze Wisły”; LGD ,,Owocowy Szlak”; LGD „Perły Ponidzia”; LGD „Korona Sądecka”; LGD Powiatu Opatowskiego; Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej; Lider Zielonej Wielkopolski.
     
  • Wyróżnienie dla projektu Przedsiębiorczość + Operatywność +Współpraca + Ekonomia = Rozwój POWE-R, złożonego przez LGD Partnerstwo dla Rozwoju w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lyskor, Stowarzyszeniem LGD Morawskie Wrota i Stowarzyszeniem LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi – wyróżnienie za wszechstronne podejście do grupy odbiorców projektu w celu stworzenia pomysłów dla lokalnych Start–up-ów. 
     
  • Wyróżnienie dla projektu Przyjaciele pszczół, złożonego przez LGD Ziemia Pszczyńska w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Żywiecki Raj i 2 LGD z Chorwacji - wyróżnienie za umiejętność wykorzystania zasobów danego obszaru (ludzkich, przyrodniczych i turystycznych).

Cieszymy się z sukcesów naszych śląskich Lokalnych Grup Działania i serdecznie gratulujemy !

więcej informacji: http://ksow.pl 

data publikacji: 2.12.2020 r.

Polecamy
Współpracujemy