Zwycięski projekt śląskich LGD w konkursie Energy Globe Award

Serdecznie gratulujemy Lokalnym Grupom Działania: "Partnerstwo Północnej Jury", "Bractwo Kuźnic", "Razem na wyżyny" oraz „Perła Jury” zwycięstwa (na poziomie krajowym) w konkursie Energy Globe Award, za zrealizowanie wspólnego projektu pt. ,,Ekologia – kogo obchodzą losy cywilizacji?” (ECOLC). Projekt był realizowany na obszarze 27 gmin z województwa śląskiego.

Konkurs organizowany jest przez niezależną fundację Energy Globe Foundation z siedzibą w Austrii. W konkursie o zasięgu globalnym udział biorą projekty z ponad 180 krajów, a nagrody, które wręczane są przez fundację (już od 20 lat) honorują najlepsze przedsięwzięcia dotyczące kwestii środowiskowych.

Celem konkursu jest prezentacja innowacyjnych projektów, które przedstawiają rozwiązania problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego oraz podniesieniem świadomości ekologicznej.

Projekt ,,Ekologia – kogo obchodzą losy cywilizacji?” został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Skierowany był głównie do dzieci i obejmował m.in. opracowanie i dystrybucję plakatu ekologicznego, zorganizowanie autorskich teatrzyków o tematyce ekologicznej w 129 przedszkolach i oddziałach przedszkolnych (znajdujących się na terenie objętym projektem współpracy), przeprowadzanie konkursu plastycznego dla przedszkolaków o tematyce ekologicznej pt. „Ziemia-mój dom”, wydanie kalendarza ekologicznego z pracami dzieci, dystrybucję gadżetów ekologicznych dla przedszkolaków. W ramach projektu została przeprowadzona akcja „Zgnieć- śmieć”, w trakcie której zostały rozdystrybuowane zgniatarki do butelek plastikowych typu PET i puszek (2178 sztuk). Wcześniej na tych obszarach nie prowadzono działań promujących zmniejszenie ilości odpadów, dlatego zadanie to zostało wyróżnione jako innowacje. 

Niewątpliwie realizacja wspólnego projektu Lokalnych Grup Działania przyczyniła się do podniesienia poziomu wiedzy dzieci (i nie tylko) z zakresu roli człowieka w procesie przekształcania środowiska przyrodniczego, co w dobie aktualnych zmian klimatycznych jest niezwykle potrzebnym działaniem. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. 

Logo opracowane na potrzeby projektu EKOLC

Więcej informacji o konkursie:

https://www.energyglobe.info/national/winner/poland

Więcej informacji o projekcie:

http://www.jura-ppj.pl

Polecamy
Współpracujemy