Zachęcamy do obejrzenia animowanego filmu nt. śląskich LGD i obszarów wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Co wspólnego mają miodomaty, obserwatorium astronomiczne i pracownia mody regionalnej? Wszystkie te projekty powstały na terenach wiejskich dzięki wsparciu Lokalnych Grup Działania z terenu województwa śląskiego. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu pt. „Podejście LEADER w województwie śląskim”, który szerzej przedstawia te inicjatywy (film dostępny jest także w wersji z napisami w j. polskim i w j. angielskim na kanale YT Śląskiego Związku Gmin i Powiatów).

W ramach działalności regionalnej Sieci Lokalnych Grup Działania pn. SILESIAN LEADER NETWORK przy współpracy z LGD Ziemia Bielska i LGD Ziemia Pszczyńska powstał film przedstawiający zarys historii podejścia LEADER aktualnie realizowanego przez 14 Lokalne Grupy Działania z terenu woj. śląskiego. 

Tematem filmu jest realizacja podejścia LEADER w woj. śląskim oraz ogólna charakterystyka LGD. W filmie przedstawione są konkretne przykłady ciekawych przedsięwzięć zrealizowanych w woj. śląskim przez LGD. Dotyczą  one przedsięwzięć związanych z np. aktywizacją mieszkańców, wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości, promocją wsi, wykorzystaniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.

Film został zrealizowany w ramach operacji pt. „Upowszechnianie podejścia LEADER w woj. śląskim na przykładzie działalności śląskich LGD. Film informacyjno-szkoleniowy”. Jej adresatami są przede wszystkim przedstawiciele wszystkich 14 Lokalnych Grup Działania (LGD) z terenu woj. śląskiego oraz ich potencjalni beneficjenci oraz partnerzy zarówno krajowi, jak i z zagranicy.

Dzięki dodanym do filmu napisom w j. angielskim, film ten może być wykorzystywany np. przy realizacji przez LGD międzynarodowych projektów współpracy (w ramach sieciowania). Z kolei napisy w języku polskim przeznaczone są  przede wszystkim dla widzów niedosłyszących i niesłyszących.

Przewidywanym efektem realizacji niniejszej operacji jest: upowszechnienie wiedzy z zakresu podejścia LEADER oraz możliwości jakimi dysponują LGD na terenach wiejskich. Film będzie wykorzystywany także w trakcie różnych spotkań o charakterze szkoleniowym i promocyjnym organizowanych przez LGD oraz lidera operacji. Film będzie także narzędziem do nawiązywania kontaktów z nowymi partnerami z różnych sektorów publicznych i prywatnych oraz z przedstawicielami innych LGD (zarówno z kraju jak i z zagranicy), co w przyszłości może owocować realizacją nowych projektów nastawionych na wzmacnianie potencjału obszarów wiejskich w woj. śląskim.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” PROW na lata 2014-2020.

Dostęp do filmu:

link do filmu na kanale YT Związku:https://www.youtube.com/watch?v=I9UP2JUCxy0&t=3s
link do filmu z napisami w j. polskim na kanale YT Związku: https://www.youtube.com/watch?v=cwYjcjQV_44
link do filmu z napisami w j. angielskim na kanale YT Związku: https://www.youtube.com/watch?v=q4sq66hgOyw&t=3s 

Chcesz zostać Partnerem KSOW – zarejestruj się na stronie www.ksow.pl

Polecamy
Współpracujemy