Wystartował Zespół do spraw wdrażania tzw. uchwały antysmogowej

Katowice, dn. 22 kwietnia 2021 r.

22 kwietnia swoje prace rozpoczął Zespół roboczy ds. wdrażania przepisów tzw. uchwały antysmogowej w samorządach lokalnych. W najbliższych miesiącach gremium podejmie próbę wypracowania wspólnych zasad wykonywania obowiązków leżących po stronie gmin, które wynikają z tzw. uchwały antysmogowej. Zespół powołano przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów, a efekty jego prac będą upowszechnione w skali woj. śląskiego.

 

- Mamy różne doświadczenia w zakresie wdrażania tzw. uchwały antysmogowej. Dlatego chcemy wspólnie z różnymi instytucjami i środowiskami, które wchodzą w skład zespołu przygotować jeden model działania. Mamy nadzieję, że we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego uda się tę propozycję szeroko rozpropagować – mówi Piotr Kuczera, Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Prezydent Rybnika.
 

7 kwietnia br. minęły cztery lata od momentu, gdy uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwały antysmogowej) zaczęła obowiązywać.

W trakcie tego okresu wiele samorządów lokalnych podjęło działania informacyjno-edukacyjne, które dotyczyły obowiązku wymiany źródła ciepła na bardziej ekologiczne (w ramach wskazanych w uchwale terminów) i zakazu stosowania złej jakości paliw. Pojawiły się też źródła finansowania wdrażania tych obowiązków m.in. w postaci rządowych programów „STOP SMOG” oraz „Czyste powietrze”.

- Edukacja jest bardzo ważna, ale dzisiaj powinniśmy skupić swoją uwagę na innych kwestiach. Po pierwsze, jak dobrze wykorzystać te 253 dni, które pozostały do 1 stycznia 2022 roku, by pomóc mieszkańcom województwa pozbyć się najstarszych kopciuchów, których niebawem nie będą mogli używać. Po drugie, w jaki sposób od początku przyszłego roku egzekwować uchwałę antysmogową, czyli jak traktować tych, którzy nie wymienią źródła ciepła na ekologiczne – podkreśla Emil Nagalewski, Koordynator Polskiego Alarmu Smogowego w woj. śląskim.

Podczas pierwszego spotkania on-line Zespołu w dn. 22 kwietnia br. jego członkowie określili zakres problemów, które ograniczają szanse na osiągniecie celów, o których mówi tzw. uchwała antysmogowa. Dotyczą one m.in. sposobu jej egzekwowania, opóźnień w podłączaniu gospodarstw domowych do sieci ciepłowniczej, zawierania umów czy budowy przyłączy oraz pozyskiwania kolejnych środków finansowych na te działania.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele gmin członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, w tym straży miejskich, lokalnych alarmów smogowych oraz Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. Do udziału w pracach gremium został również zaproszony przedstawiciel Marszałka Województwa Śląskiego.

- Zakładamy, że wspólne zasady zostaną wypracowane w ciągu najbliższych miesięcy. Wiemy, że smog nie zna granic. Dlatego w drugiej fazie naszej inicjatywy chcemy te działania koordynować w ramach jak najszerszej grupy samorządów w naszym regionie – podsumowuje Witold Magryś, Dyrektor biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

ŚZGiP – jest największą regionalną organizacją samorządową w Polsce, zrzeszającą obecnie 141 jednostek samorządu terytorialnego z woj. śląskiego (w tym wszystkie miasta na prawach powiatu), jego misją jest służba na rzecz dobra publicznego w województwie śląskim poprzez wspieranie społeczności i samorządów lokalnych (www.silesia.org.pl).

Data publikacji: 23.04.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy