Wypłata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy

W związku z wejściem w życie 15 kwietnia 2022 r. ustawy z 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych ustaw (Dz. U. poz. 830), poniżej zamieszczamy materiał informacyjny dotyczący zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, o którym mowa w art. 13 ww. ustawy - wypłata świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie.

Materiał został przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

dokument dostępny tutaj

Data publikacji: 21.04.2022 r.

Polecamy
Współpracujemy