Wsparcie beneficjentów w czasie epidemii - po spotkaniu LGD

O ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w kontekście działań pomocowych dla beneficjentów - rozmawiali przedstawiciele Lokalnych Grup Działania (LGD) z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.


27 kwietnia br. odbyło się kolejne spotkanie (w formule wideokonferencji) sieci SILESIAN LEADER NETWORK, w którym uczestniczyli przedstawicieli wszystkich Lokalnych Grup Działania (LGD) z terenu woj. śląskiego. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście: p. Łukasz Tomczak, Zastępca Dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej i p. Beata Rodak, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz p. Bartosz Góra, Kierownik Referatu Wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Wydziale Terenów Wiejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Na początku spotkania Witold Magryś, Dyrektor Biura Związku zwrócił uwagę, że przedstawiciele Biur LGD w tym trudnym dla swoich beneficjentów czasie podejmują szereg działań, które mają charakter doradczy i informacyjny. Podkreślił jednocześnie, że wciąż wiele kwestii wymaga doprecyzowania.

W trakcie spotkania zostały poruszone zagadnienia dot. aktualnej sytuacji beneficjentów LGD po wejściu w życie tzw. "II Tarczy Antykryzysowej, w zakresie m.in. zawieszenia działalności na okres epidemii COVID-19, nieopłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, dalszego wypełniania zobowiązań umownych (w tym w szczególności w okresie związania celem operacji przez beneficjentów dotkniętych skutkami COVID-19).

Aktualna sytuacja związana z epidemią koronawirusa wymaga bardziej elastycznego podejścia do procesów związanych z realizacją projektów oraz obowiązków, jakie nakładają na beneficjentów umowy o dofinansowanie operacji (podpisane z Urzędem Marszałkowskim, w ramach PROW 2014-2020). Obostrzenia nałożone na przedsiębiorców mają negatywny wpływ na tempo realizacji ich zadań, wydatków, a także na realizację wskaźników.

Przedstawiciele MRiRW oraz UMWŚ przekazali uczestnikom spotkania szereg wskazówek, jak postępować w ww. sytuacjach oraz zapewnili, że są oni otwarci na sugestie i propozycje ze strony LGD.

Przedstawiciele MRiRW zapewnili także o dalszych pracach nad kolejnymi rozporządzeniami, które mają wprowadzić ułatwienia dla beneficjentów. Trwają również prace nad nowelizacją rozporządzenia dot. LEADERa. Uczestnicy spotkania wyrazili nadzieję, że rozwiążą one aktualne dylematy i pozwolą przetrwać beneficjentom i innym przedsiębiorcom ten niełatwy dla wszystkich okres epidemii.

 

Polecamy
Współpracujemy