Wideokonferencja dla LGD w ramach sieci SILESIAN LEADER NETWORK 2.10.2020 r.

W dniu 2 października br. (piątek) odbędzie się wideokonferencja dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) zrzeszonych w sieci pn. SILESIAN LEADER NETWORK. Wideokonferencja planowana jest w godzinach 10.00 - 11.30.

Celem spotkania będzie omówienie z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego p. Bartoszem Górą - Kierownikiem Referatu Wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydziału Terenów Wiejskich zmian w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (tzn. poddziałania 19.2) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Drugim  tematem do omówienia przez p. Bartosza Górę będzie przedstawienie zasad dotyczących ogłaszanych konkursów związanych z wykorzystaniem różnic kursowych, w ramach poddziałania 19.2.

Osobą odpowiedzialną za organizację spotkania w biurze Związku jest: p. Marta Żelezny, specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich, e-mail: mzelezny@silesia.org.pl, tel. 32 25 11 021. 

 

Więcej informacji o Sieci Silesian Leader Network - tutaj.

Polecamy
Współpracujemy