Staramy się zachować optymizm

O noworocznych postanowieniach dotyczących pracy na rzecz samorządu lokalnego, o sukcesach w 2021 r. i bieżących kontaktach z mieszkańcami, rozmawiamy z Pawłem Zemankiem, Wójtem Gminy Porąbka.


fot. UM Porąbka

 • Zwykle początek Nowego Roku to nowe postanowienia, co jest na liście Pana postanowień noworocznych w pracy na rzecz samorządu lokalnego?
   
 • Wskazałbym na niej na pewno zabieganie o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, które są ważnym bodźcem inwestycyjnym w każdej gminie, także naszej. W tym zakresie mam na myśli pozyskiwanie dofinansowania zarówno w ramach Polskiego Ładu, jak i programów unijnych. W przypadku tego pierwszego źródła, można powiedzieć, że ten proces zdobywania pieniędzy już się rozpoczął. W odniesieniu do drugiego wiemy, że to nie nastąpi w tym roku, bo przygotowywanie i zatwierdzanie programów unijnych jest jeszcze w powijakach.
   
 • Nowy Rok przyniesie więcej pewności czy niepewności w samorządowej rzeczywistości?
   
 • Niepokój na pewno rodzi wzrost cen energii elektrycznej i gazu. Do tej pory w ramach grupy zakupowej, w którą zaangażowały się inne jednostki samorządu terytorialnego z powiatu bielskiego, udawało się nam uzyskiwać korzystne oferty cenowe. Jednak niestety ten model biznesowy w świetle aktualnego wzrostu cen wyczerpał się. Już dziś wiemy, że mówimy o wzroście cen energii na poziomie 100% i gazu na poziomie 300%. Samorządy będą musiały sprostać tym problemom. Jednak trzeba powiedzieć, że będzie to przysłowiowa próba związania końca z końcem. Zobaczymy też, jaka będzie sytuacja na rynku wykonawców inwestycji publicznych. Z uwagi na założenia Polskiego Ładu to oni będą musieli „kredytować” te przedsięwzięcia, co też może przełożyć się na ostateczne koszty. Niezależnie od tych, momentami trudnych okoliczności, staramy się zachować optymizm w patrzeniu na samorządową rzeczywistość.
   
 • Co dobrego w Państwa Gminie przyniósł poprzedni rok?
   
 • W 2021 r. udało się nam pozyskać środki - jeszcze w ramach starej perspektywy UE - na działania związane z termomodernizacją. Podjęliśmy także szereg mniejszych działań inwestycyjnych dotyczących infrastruktury drogowej, na którą mieszkańcy zawsze zwracają uwagę w pierwszej kolejności. W tej dziedzinie bardzo chwalimy sobie współpracę z władzami powiatu bielskiego. Z dużych sukcesów w 2021 r. mogę też wymienić zmiany w transporcie publicznym. Na naszym terenie do 2021 r. funkcjonowała transportowa spółka gminna, jednak artykułowane przez mieszkańców oczekiwania co do siatki połączeń czy jakości taboru spowodowały, że zaczęliśmy poszukiwać nowych, lepszych rozwiązań. Zaangażowaliśmy się w utworzenie komunikacyjnego związku powiatowo-gminnego. Dzięki temu mieszkańców naszej gminy i jednostek sąsiednich obsługuje jeden podmiot. Co warte podkreślenia, udało się nam dotychczasową kadrę zatrudnioną w spółce przenieść do nowego podmiotu, więc de facto nikt nie stracił pracy. Dodatkowo w ramach zmian Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny  zakupił dwadzieścia sześć autobusów ze środków unijnych.
   
 • Mieszkańcy dostrzegają te pozytywne zmiany bezpośrednio, korzystając z przestrzeni publicznej czy w trakcie spotkań z przedstawicielami samorządów, jak i pośrednio, poprzez komunikację wirtualną z urzędem.
 • W naszej gminie bezpośrednie i pośrednie formy kontaktu z mieszkańcami się uzupełniają. Z jednej strony stawiamy na media społecznościowe, aktywnie prowadzimy naszą stronę na Facebooku i stronę internetową. Informując w ten sposób o wszystkim, co dzieje się w Porąbce, począwszy od dużych inwestycji, przez inicjatywy lokalne, a kończąc na ofercie kulturalno-rekreacyjnej. Z drugiej strony regularnie spotykamy się „w terenie”. Każde zadanie publiczne realizowane przez samorząd jest równie ważne, jeśli chodzi o informowanie o nim. Szkoła, placówka zdrowia, dom kultury, drogi, chodniki, to wszystko powinno być „dostępne” i spełniać odpowiednie standardy. To nic innego jak właśnie komfort życia, który odczuwamy mieszkając w danym miejscu. Do tego dochodzą kwestie środowiskowe, które również są dla nas bardzo ważne. Gospodarka odpadami komunalnymi, gospodarka ściekowa, rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, ochrona powietrza czy likwidacja azbestu – to dziedziny, w których musimy być i jesteśmy aktywni, także w sferze informacyjnej.
   
 • Z kolei Państwa aktywność w wymiarze regionalnym od niedawna związana jest z członkostwem w naszym Związku.
   
 • Cenię sobie tę współpracę, którą w końcu formalnie zainicjowaliśmy. Wcześniej mieliśmy okazję od czasu do czasu uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez Związek. Cieszę się, że teraz możemy to czynić w pełnym zakresie. W tak szerokiej współpracy tkwi siła samorządów lokalnych. Bardzo prężnie współdziałamy w ramach powiatu bielskiego, a współpraca na forum Śląskiego Związku Gmin i Powiatów świetnie to uzupełnia.
 • Dziękujemy za rozmowę.

Rozmowa przeprowadzana w ramach "Samorządowych rozmów" - więcej rozmów kliknij tutaj

Data publikacji: 21.01.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy