Spotkanie w ramach Sieci SILESIAN LEADER NETWORK w dn. 16.06.2020

Informujemy, iż w dniu 16 czerwca 2020 r. (wtorek) o godzinie 10.00 odbędzie się spotkanie regionalnej Sieci LGD z terenu województwa śląskiego pn. SILESIAN LEADER NETWORK. Będzie ono przeprowadzone w formule wideokonferencji (przy użyciu internetowego narzędzia Microsoft Teams). Celem spotkania będzie wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami LGD z woj. podlaskiego oraz kujawsko-pomorskiego a przedstawicielami LGD zrzeszonymi w ww. Sieci i dotyczyć będzie ono wprowadzenia pełnej, wielofunduszowej formuły instrumentu RLKS w województwie śląskim.

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem regionalnych programów operacyjnych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 śląskie LGD podejmują szereg działań w kierunku wprowadzenia również w województwie śląskim tego instrumentu (na razie wielofunduszowy RLKS funkcjonuje tylko w woj. podlaskim oraz kujawsko-pomorskim). Przykładem jednym z tych działań jest organizacja wideospotkań o powyższej tematyce.

Osobą odpowiedzialną za organizację ww. spotkania (w tym za kwestie organizacyjno-techniczne) w biurze Związku pozostaje p. Marta Żelezny, specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich, kontakt: tel. 32 25 11 021 lub e-mail: mzelezny@silesia.org.pl.

Polecamy
Współpracujemy