Spotkanie sztabu kryzysowego z udziałem Wiceministra P. Szefernakera

We wtorek (8.03) odbyło się kolejne spotkanie sztabu kryzysowego z udziałem Jarosława Wieczorka, Wojewody Śląskiego, odpowiednich służb (straży granicznej, policji, państwowej straży pożarnej, sztabu wojskowego, wojsk obrony terytorialnej), samorządów lokalnych i przedstawicieli naszego Związku. Tym razem wziął w nim udział Wiceminister Paweł Szefernaker, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Wiceminister podziękował wszystkim instytucjom, w tym służbom mundurowym, samorządom i członkom lokalnych społeczności za zaangażowanie we wsparcie obywateli Ukrainy. Podkreślił też, jak ważna jest dotychczasowa mobilizacja służb z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa na granicy, ale i w całym kraju.

Na tym etapie akcji pomocowej system, który został przyjęty na poziomie kraju i poszczególnych województw działa. Jednocześnie sytuacja jest tak dynamiczna, że wymaga on na bieżąco wprowadzania zmian. Tym kwestiom poświęcone są regularnie odbywające się spotkania sztabu kryzysowego.

Ważnym uzupełnieniem tego systemu będzie ustawa dotycząca pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jej projekt uzgodniła w ostatnich dniach Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, od dziś zaczną się nad nią prace w parlamencie.

Wyzwania dla całej administracji, rządowej i samorządowej, związane z aktualną sytuacją w Ukrainie i szerzej naszej części Europy, są dopiero przed nami – tak uczestnicy podsumowali dzisiejszą dyskusję.

fot. Śląski Urząd Wojewódzki

Data publikacji: 09.03.2022 r.

Polecamy
Współpracujemy