Spotkanie Sieci SILESIAN LEADER NETWORK

W dniu 29 grudnia 2020 r. (wtorek) odbędzie się wideokonferencja dla przedstawicieli LGD (Lokalnych Grup Działania) zrzeszonych w regionalnej Sieci SILESIAN LEADER NETWORK, rozpoczęcie spotkania o godz. 10.00.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: https://old2022.silesia.org.pl/formularze/formularz-zgloszenia-udzialu-w-wideokonferencji-sieci,592  Na podany w formularzu adres e-mail w dniu wydarzenia zostanie wysłany link dostępu do platformy Microsoft Teams.

Osobą odpowiedzialną w Biurze Związku za organizację spotkania jest p. Marta Żelezny, specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich, kontakt: e-mail: mzelezny@silesia.org.pl 

Polecamy
Współpracujemy