Spotkanie przedstawicieli LGD w dniach 11-12 października br.

W dniach 11-12 października br. na terenie działania LGD Brynica to nie granica odbyło się 54 spotkanie przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD) z terenu województwa śląskiego w ramach funkcjonującej przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów Sieci współpracy pn. SILESIAN LEADER NETWORK.

Sieć SILESIAN LEADER NETWORK została powołana w 2007 r. w celu rozwiązywania wspólnych problemów oraz wymiany doświadczeń pojawiających się w trakcie wdrażania podejścia LEADER w województwie śląskim. Więcej informacji o Sieci SLN tutaj.

Uczestników spotkania powitali Dyrektor Biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów p. Witold Magryś, a także p. Janusz Majczak, Przewodniczący Zarządu LGD „Brynica to nie granica” oraz p. Edyta Bauć, Koordynator Sieci SILESIAN LEADER NETWORK, Dyrektor Biura LGD Razem na Wyżyny.

Podczas tegorocznego spotkania przedstawiciele LGD spotkali się nie tylko we własnym gronie, ale co istotne z samorządowcami m.in. Burmistrzem Miasta i Gminy Siewierz p. Zdzisławem Banasiem wraz z zastępcą p. Damianem Dawczyńskim, Zastępcą Wójta Gminy Mierzęcice p. Iwoną Pańtą, Burmistrzem Woźnik p. Michałem Aloszko oraz Zastępcą p. Beatą Bacior, Wójtem Świerklańca p. Markiem Cylem, a także lokalnymi producentami, twórcami, laureatami Marki Lokalnej LGD Brynica to nie granica.

Podczas części konferencyjnej odbyła się m.in. dyskusja z p. Piotrem Sadłochą, Prezesem Polskiej Sieci Lokalnych Grup Działania nt. stanu aktualnych uzgodnień dot. przyszłości podejścia LEADER. Z kolei pan Piotr Kalisz, Pełnomocnik Marszałka ds. polityki rowerowej przedstawił założenia do polityki rowerowej w województwie śląskim oraz możliwości współpracy w zakresie tworzenia tras sieci rowerowych. W tym temacie pięć LGD przedstawiły realizowany w ramach swoich działań projekt „TRASA” (liderem projektu jest LGD Leśna Kraina Górnego Śląska).

Program spotkania

galeria zdjęć

Polecamy
Współpracujemy