Spotkanie przedstawicieli LGD i LGR z p. Marszałek Beatą Białowąs

W dniu 12 grudnia 2019 r. w biurze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbyło się spotkanie regionalnej Sieci SILESIAN LEADER NETWORK z Panią Marszałek Beatą Białowąs.

Celem spotkania było zaprezentowanie Pani Marszałek działalności wszystkich Lokalnych Grup Działania z terenu województwa śląskiego w formie krótkiej prezentacji przygotowanej przez obecnych na spotkaniu przedstawicieli LGD i LGR. Ponadto spotkanie było okazją do zaprezentowania stanowiska śląskich LGD i LGR odnośnie wprowadzenia w województwie śląskim pełnej formuły RLKS.

Regionalna Sieć SILESIAN LEADER NETWORK powstała 2007 r. i zrzesza wszystkie Lokalne Grupy Działania z terenu województwa śląskiego. Śląski Związek Gmin i Powiatów koordynuje prace Sieci oraz zapewnia jej wsparcie merytoryczne i organizacyjne. Głównymi celami funkcjonowania Sieci są: uzgadnianie kierunków współpracy LGD na płaszczyźnie regionalnej i krajowej, organizacja wspólnych spotkań oraz szkoleń, a także wymiana doświadczeń związanych z wdrażaniem podejścia LEADER i instrumentu RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczności) w województwie śląskim.

 

Prezentacje z niniejszego spotkania (do pobrania do 23 grudnia 2019 r.) :

Prezentacja Lokalnych Grup Działania oraz Lokalnych Grup Rybackich z terenu woj. śląskiego, przygotowana przez p. Edytę Bauć - Koordynatora Sieci SILESIAN LEADER NETWORK https://we.tl/t-V6UslrZDbx

Prezentacja nt. Sieci SILESIAN LEADER NETWORK oraz przykłady RLKS w woj. kujawsko-pomorskim 2014-2020, prezentacja przygotowana przez p. Witolda Magrysia, Dyrektora Biura ŚZGiP https://we.tl/t-04F6mTfbkb

Zdjęcia (do pobrania do 23 grudnia 2019 r.):

https://we.tl/t-6qHWPsbEgi

 

Polecamy
Współpracujemy