Spotkanie na temat wielofunduszowego instrumentu - rozwój obszarów wiejskich

16 września w Katowicach odbyło się spotkanie regionalnej Sieci pn. „Silesian Leader Network” (tj. przedstawicieli LGD z terenu woj. śląskiego) w sprawie przedstawienia i omówienia przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego kryteriów wyboru lokalnych strategii rozwoju (LSR).

 

Potrzeba odbycia spotkania na ten temat wynikała z wprowadzenia w naszym województwie nowej, wielofunduszowej formy instrumentu rozwoju obszarów wiejskich pn. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS).

Podczas spotkania zostały omówione kryteria wyboru do konkursu na wybór LGD na lata 2023-2027. Zostaną też przekazane bieżące informacje nt. ustaleń dotyczących wdrażania instrumentu RLKS w województwie śląskim.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Data aktualizacji: 20.09.2022 r.

Polecamy
Współpracujemy