Seminarium nt. wymiany doświadczeń z wdrażania RLKS, w dn. 26.01.2021 r.

W dniu 26 stycznia 2021 r. (wtorek) w godzinach 10.00 – 14.00 odbędzie się seminarium online pt. Wdrażanie RLKS w różnych państwach członkowskich. Najlepsze praktyki, organizowane na zlecenie Komisji Europejskiej (spotkanie organizowane jest w ramach badania dotyczącego uproszczeń we wdrażaniu RLKS, prowadzonego przez Regionalne Centrum Kompetencji). W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele KE, a także partnerzy z Austrii, Czech i Niemiec, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami z realizacji RLKS w ich krajach (wystąpienia obcojęzyczne będą tłumaczone). Przewidziany jest także udział przedstawicieli 16 Instytucji Zarządzających RPO. Organizatorzy mają nadzieję, że dyskusja na temat podejścia do wdrażania RLKS zastosowanego w różnych krajach członkowskich UE (które z sukcesem realizują ten instrument w bieżącej perspektywie finansowej) ułatwi zaprogramowanie go w RPO 2021-2027 w Polsce. 

agenda spotkania

Polecamy
Współpracujemy