Samorządowa solidarność z wspólnotami lokalnymi w Ukrainie

"W imieniu 150 gmin, miast i powiatów zrzeszonych w Śląskim Związku Gmin i Powiatów pragnę przekazać najszczersze, płynące z głębi serca wyrazy solidarności z wszystkimi samorządami lokalnymi w Ukrainie - z ich mieszkańcami, liderami i pracownikami samorządowymi, a szerzej - z wszystkimi obywatelami Ukrainy" - tak brzmi początek pisma, które nasz Związek dziś (22.02) wystosował do Związku Miast Ukrainy.

 

Samorządowcy z woj. śląskiego skierowali pisma do Witalija Kliczko, Prezesa Zarządu Związku Miast Ukrainy, Mera Kijowa oraz Anatolija Fedoruka, Prezesa Zarządu Kijowskiego Oddziału Regionalnego, Związku Miast Ukrainy, Mera Buczy. Wyrazili w nich niepokój związany z narastającymi od dłuższego czasu rosyjskimi przygotowaniami wojennymi.

Z wielkim oburzeniem odnotowujemy gromadzenie ogromnych ofensywnych sił militarnych wzdłuż granic Ukrainy i bieżące prowokacje rosyjskie we wschodniej części Waszego Kraju (np. zbombardowanie przedszkola w Stanicy Ługańskiej – znanej nam z dawniejszych kontaktów w ukraińskiej jednostce samorządowej) - czytamy w piśmie.

Widmo poważnego konfliktu zbrojnego na ogromną skalę, a w ślad za tym cierpienia i nieszczęścia tysięcy ludzi, a także wielkie zagrożenie dla niepodległości Ukrainy i destabilizacji całej wolnej Europy, w tym zwłaszcza całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej (którego Ukraina i Polska są ważnymi częściami), jest w tych dniach wyjątkowo realne - podkreślają samorządowcy.

Przedstawiciele Związku zwracają też uwagę, że bezsprzeczne jest to, że żadne państwo nie ma prawa podważać suwerenności, wolności ani integralności terytorialnej innego narodu. Burzenie pokoju powinno spotkać ze zdecydowaną odpowiedzią całej wspólnoty międzynarodowej i wszystkich ludzi dobrej woli - uzupełniają.

Wierzymy, że konkretna pomoc na rzecz zwiększenia ukraińskiego potencjału obrony ze strony niektórych państw (w tym również Polski) oraz pojawiająca się stopniowo w Ameryce i Europie większa świadomość realnego znaczenia tych zagrożeń i wola dalszego działania, przyczyni się do skutecznej obrony niepodległości i integralności Ukrainy - podsumowują samorządowcy.

pismo do Prezesa Zarządu Związku Miast Ukrainy dostępne tutaj [wersja w języku polskim Pdf]

pismo do Prezesa Zarządu Związku Miast Ukrainy dostępne tutaj [wersja w języku ukraińskim Pdf]

pismo do Prezesa Zarządu Kijowskiego Oddziału Regionalnego, Związku Miast Ukrainy dostępne tutaj [wersja w języku polskim Pdf]

pismo do Prezesa Zarządu Kijowskiego Oddziału Regionalnego, Związku Miast Ukrainy dostępne tutaj [wersja w języku ukraińskim Pdf]

 

Śląski Związek Gmin i Powiatów od 2013 r. współpracuje z Kijowskim Oddziałem Regionalnym Związku Miast Ukrainy w zakresie funkcjonowania, w tym wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w samorządach w Ukrainie.

Data publikacji: 22.02.2022 r.

Polecamy
Współpracujemy