„Samorząd solidarny z Ukrainą – wymiana dobrych praktyk” - po spotkaniu

W samorządowej grupie nie tylko siła, ale i bogactwo inspiracji do podejmowania działań pomocowych, skierowanych do obywateli Ukrainy - to najważniejszy wniosek z dzisiejszego (29.03) spotkania pt. „Samorząd solidarny z Ukrainą – wymiana dobrych praktyk”.

 

W trakcie spotkania zostały przedstawione dobre praktyki i inicjatywy w zakresie organizowania pomocy obywatelom Ukrainy, tj.:

  • kwestia zorganizowania kompleksowego punktu obsługi dla obywateli Ukrainy w urzędzie miasta (w oparciu o doświadczenia Cieszyna);
  • kwestia mobilnych punktów rejestracji obywateli Ukrainy w systemie PESEL (w oparciu o doświadczenia Katowic);
  • kwestia propozycji uregulowania sposobu pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w odniesieniu do osób prywatnych przyjmujących u siebie obywateli Ukrainy, wnioskujących do jst o świadczenie pieniężne z art. 13 specustawy (w oparciu o rozwiązanie z Żywca);
  • kwestia weryfikowania przez służby miejskie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – art. 13 specustawy (w oparciu o rozwiązanie z Rudy Śląskiej).
  • kwestia inicjatyw dot. relokacji obywateli Ukrainy przebywających w woj. śląskim we współpracy z miastami partnerskimi w UE, przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami, w tym organizacjami kościelnymi (w oparciu o doświadczenie Tychów i Powiatu Pszczyńskiego);
  • kwestia organizowania Dąbrowskiego Forum dla Ukrainy (w oparciu o inicjatywę Dąbrowy Górniczej);
  • kwestia zaangażowania uczniów szkoły gastronomicznej w przygotowywanie posiłków wydawanych w punktach recepcyjnych (w oparciu o doświadczenia Bielska-Białej).

Swoimi doświadczeniami podzieliły się m.in. Cieszyn, Katowice, Bielsko-Biała, Powiat Pszczyński, Ruda Śląska, Żywiec i Dąbrowa Górnicza. W spotkaniu wzięło udział prawie 140 przedstawicieli samorządów lokalnych z naszego regionu.

W ramach prezentowanych inicjatyw i dyskusji padło też kilka cennych rozwiązań, które dotyczą aspektów proceduralnych, urzędowych oraz logistycznych.

Przewodniczący Związku, Prezydent Rybnika Piotr Kuczera na początku spotkania wyraził pewną myśl, która jest też właściwym podsumowaniem prezentacji i dyskusji: „czeka nas długi marsz, ale wierzymy w to, że wspólnie poradzimy sobie z tym wyzwaniem.”

Data publikacji: 29.03.2022 r.
 

Polecamy
Współpracujemy