Są kraje, które chcą przyjąć obywateli Ukrainy

Informacja przygotowana przez Biuro Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Francja, Grecja, Hiszpania, Austria i Niemcy to kraje które zgłosiły możliwości przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Oferty dotyczą nie tylko zakwaterowania, ale również pracy i bezpłatnego transportu na miejsce docelowe. Osoby zdecydowane na takie rozwiązanie proszone są o pilne zgłoszenie się do Biura Zarządzania Kryzysowego osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 32 755 06 91 . Materiały informacyjne dotyczące warunków i zasad wyjazdu do poszczególnych krajów docelowych dostępne są na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Франція, Греція, Іспанія, Австрія та Німеччина повідомили про можливість прийому біженців з України. Пропозиції стосуються не лише проживання, а й роботи та безкоштовного транспорту до місця призначення. Особи, які приймають рішення щодо такого рішення, просять повідомляти до Управління кризових ситуацій особисто або за телефоном 32 755 06 91. Інформаційні матеріали про умови та правила відправлення в окремі країни призначення розміщені на сайті Сілезького воєводського управління.

więcej poniżej:
https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/pomoc-ukrainie

Źródło: ŚUW i UM Racibórz

Data publikacji: 06.04.2022 r.

Polecamy
Współpracujemy