Ponad 1500 Samorządowców z całej Polski wzięło udział w Forum Samorządowym

W dn. 16 marca br. w Warszawie odbyło się największe Forum Samorządowe ostatnich lat. Podczas Forum odbyła się otwarta debata w obronie konstytucyjnych zasad samorządności, a także został zaprezentowany plan dalszych działań lokalnych i regionalnych w perspektywie zbliżających się wyborów samorządowych.

- To największe zgromadzenie samorządowców ostatnich lat, ale wcześniej nie było takiej potrzeby – powiedział Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich, prezydent Gliwic. Samorządowcy nie zgadzają się na wprowadzane i zapowiadane przez Rząd zmiany w ordynacji wyborczej, w tym ograniczenie liczby kadencji dla osób sprawujących funkcje wykonawcze w samorządzie lokalnym do dwóch. Dlatego postanowili wspólnie i solidarnie wyrazić swój sprzeciw.

- My na co dzień nie zajmujemy się polityką. Potrafimy merytorycznie dyskutować, ale tej dyskusji teraz nie ma; są za to oszczerstwa na nasz temat - powiedział Zygmunt Frankiewicz przyznając, że nie może spokojnie słuchać wypowiedzi rządzących o "sitwach i klikach" działających w samorządach.

W spotkaniu wzięło udział około 1600 przedstawicieli samorządów. Podczas spotkania nie tylko dyskutowano, ale także przyjęto Apel przedstawicieli środowisk samorządowych w obronie samorządności terytorialnej w Polsce oraz podpisano wypracowaną wspólnie Kartę Samorządności. W ramach dalszych działań planowane jest przyjęcie Karty Samorządności przez poszczególne samorządy.

Forum zostało zorganizowane przez ogólnopolskie organizacje samorządowe: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unię Metropolii Polskich, Związek Województw RP, Związek Powiatów Polskich, Unię Miasteczek Polskich oraz Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych.

Polecamy
Współpracujemy