#PomagamUkrainie - koordynacja pomocy humanitarnej

https://pomagamukrainie.gov.pl/ – pod tym adresem rząd uruchomił dzisiaj specjalną stronę, której celem jest koordynacja pomocy humanitarnej. Za jej pośrednictwem mogą zgłaszać się i obywatele Ukrainy potrzebujący pomocy, i osoby chcące jej udzielić. Wesprzeć Ukraińców mogą zarówno jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, jak i osoby prywatne. Formy pomocy są różne – można udzielić np. wsparcia materialnego, finansowego czy zaoferować obywatelom Ukrainy schronienie lub zatrudnienie.

 

­– To, z jakim zaangażowaniem Polacy ruszyli na pomoc Ukraińcom jest niezwykle budujące. W ostatnich dniach pojawiło się wiele oddolnych inicjatyw mających na celu wsparcie naszych sąsiadów uciekających przed wojną. W tej sytuacji każda pomoc jest na wagę złota. Zachęcamy jednak do tego, aby zamiast udawać się samodzielnie na granicę, zarejestrować chęć pomocy poprzez stronę pomagamukrainie.gov.p.pl. Ten system powstał po to, żeby skoordynować działania i żeby odpowiednia pomoc trafiła do wszystkich, którzy jej potrzebują – mówi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Pomoc humanitarną koordynuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządową Agencją Rezerw Strategicznych oraz właściwymi wojewodami.

Punkt informacyjno-doradczy na katowickim dworcu

Od wczorajszego poranka w holu dworca PKP w Katowicach działa punkt informacyjno-doradczy dla obywateli Ukrainy. Wysiadający z pociągu uchodźcy mogą w nim od razu otrzymać sprawdzoną i rzetelną informację dotyczącą legalizacji swojego pobytu w naszym kraju. Punkt działa codziennie, także w weekendy, w godzinach od 8.00 do 22.00. Obsługują go pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wolontariusze, a obsługa prowadzona jest w języku ukraińskim.

Bezpłatne przejazdy pociągami dla obywateli Ukrainy

Od dziś do 25.03.2022 roku obywatele Ukrainy mogą podróżować bezpłatnie w klasie 2 w wagonach z miejscami do siedzenia pociągów TLK i IC. Przejazdy te odbywają się na podstawie paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie. Osoby te mogą pobierać nieodpłatne rezerwacje, a w przypadku ich braku mogą podróżować bez rezerwacji miejsca. Jeżeli obywatel Ukrainy zakupił już bilet, to może go zwrócić lub wymienić na nieodpłatną rezerwację miejsca.

Darmowe przejazdy dla obywateli Ukrainy wprowadziły też Koleje Śląskie. W tym przypadku również podróż pociągami odbywać się może na podstawie paszportu lub dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie.

Wojewoda Jarosław Wieczorek jest w stałym kontakcie z samorządami, z którymi ustala zasady organizacji pomocy. Zgodnie z poleceniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na terenie województwa tworzony jest również punkt recepcyjny.

Źródło: Śląski Urząd Wojewódzki

Data publikacji: 28.02.2022 r.

Polecamy
Współpracujemy