Po trzydniowym wyjeździe studyjnym dla LGD do woj. świętokrzyskiego

W dniach 21 - 23 września odbył wyjazd studyjny pn. „Międzywojewódzka wymiana wiedzy i doświadczeń - wyjazd studyjny dla przedstawicieli LGD”. Wydarzenie nasz Związek zorganizował w ramach w regionalnej Sieci pn. „Silesian Leader Network do województwa świętokrzyskiego” i konkursu dla Partnerów Krajowej Sieci Odnowy Wsi.

 

W trakcie wyjazdu uczestnicy, czyli przedstawiciele LGD z woj. śląskiego i świętokrzyskiego wymienili się dobrymi praktykami w zakresie:

  • rozwoju działalności gospodarczej;
  • zwiększenia atrakcyjności obszarów objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju i wykorzystania środków w ich ramach.

Podziękowania za zorganizowanie programu merytorycznego wydarzenia nasz Związek kieruje do:

  • Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej;
  • Lokalnej Grupy Działania Białe Ługi;
  • Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry.

Przy okazji tego wydarzenia przypominamy o filmie informacyjnym na temat działalności LGD, który powstał w poprzednim roku:
https://tiny.pl/9wfkf

Data aktualizacji: 26.09.2022 r.

Polecamy
Współpracujemy