Po spotkaniu w sprawie zarządzania kryzysowego

O projekcie ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej rozmawiali uczestnicy wideokonferencji, którą nasz Związek zorganizował 22 listopada. W roli prelegentów wzięli w niej udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

- W czasach kryzysu, który w ostatnich latach, a nawet miesiącach odmieniamy niestety przez kolejne przypadki sprawy związane z zarządzeniem kryzysowym, ochroną ludności czy obroną cywilną nabierają nowego znaczenia. Kluczową rolę w tej dziedzinie odgrywają organy administracji publicznej - powiedział na początku spotkania Witold Magryś, Dyrektor biura Związku.

W ostatnim czasie wiele samorządowych dyskusji, także na forum Zarządu Związku, skupia się na projekcie ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Projektowana regulacja z założenia ma podnieść skuteczność działań, które podejmuje administracja publiczna na rzecz ochrony ludności.

Jak wyjaśniają jej inicjatorzy "jest ona tworzona na kształt modelów wprowadzonych w państwach zachodnich UE. Wprowadza liczne szczegółowe rozwiązania, które powinny wzmocnić bezpieczeństwo wewnętrzne państwa".

Niemniej jednak projektowane rozwiązania zdaniem wielu samorządów są jeszcze dalekie od doskonałości. Dlatego 22 listopada w gronie ponad 140 pracowników urzędów gmin i powiatów z naszego województwa oraz z udziałem przedstawicieli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji omawialiśmy zagadnienia zawarte w tym projekcie.

Wśród ważniejszych zmian można wskazać m.in. te związane z:

  • poszczególnymi fazami zarządzania kryzysowego,
  • usprawnieniem procesu przepływu informacji pomiędzy organami administracji publicznej,
  • rozproszoną odpowiedzialnością w ramach poszczególnych szczebli administracji,
  • wprowadzaniem różnych stanów gotowości,
  • racjonalnym wykorzystaniem zasobów ludzkich w zarządzaniu kryzysowym,
  • finansowaniem zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej na poziomie zarówno kraju, jak i województw.

Przedstawiciele samorządów lokalnych zgłosili podczas spotkania wiele wątpliwości w tym zakresie. Spora część uwag, które wcześniej zgłosiło środowisko samorządowe znalazło swoje odzwierciedlenie w projektowanych przepisach.

- Założenia projektu ustawy są słuszne, choć szczegółowe rozwiązania wymagają jeszcze wielu prac. Ważnym głosem w kolejnych dyskusjach powinien być głos gmin i powiatów, które są najbliżej lokalnych społeczności i posiadają spory bagaż doświadczeń w zarządzaniu kryzysowym – podsumowywali uczestniczący w spotkaniu samorządowcy.

Dalsze prace nad projektowaną ustawą będą prowadzone na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jednocześnie nasz Związek przygotowuje stanowisko w tej sprawie, które będzie omówione podczas grudniowej sesji Zgromadzenia Ogólnego.

Dziękujemy przedstawicielom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za merytoryczne wystąpienia, a także samorządom lokalnym i przedstawicielom Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego za konstruktywne wypowiedzi.

Data publikacji: 23.11.2022 r.

Polecamy
Współpracujemy